Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Ungdomsdiakon / samtalepartner i "13-20" - Kirkelig fellesråd i Bærum

Den norske kirkes ti menigheter i Bærum har etablert en ungdomsdiakonitjeneste som tilbys for ungdom i Bærum. "13-20" er et samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 år. "13-20" mottok den europeiske diakoniprisen i 2014 for sitt nyskapende arbeid for ungdom. Fokuset er å være en støtte for ungdom og deres foresatte i ungdomstiden, en periode i livet som kan oppleves krevende for mange. Tilbudet bidrar til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er. "13-20" veileder ungdom og bidrar til problemløsning på et tidlig stadium. "13-20" er et breddetilbud åpent for alle ungdommer og det de er opptatt av. Temaer i samtaler med ungdom kan være konflikter i vennegjengen, skilsmisse, ensomhet, spiseforstyrrelse, seksuelle overgrep, rus og suicidalitet. "13-20" er en etablert del av det øvrige hjelpeapparatet for ungdom i Bærum og står sammen med de ulike hjelpeinstansene for å ivareta ungdommers behov. Det tverrfaglige samarbeidet er viktig for tilbudet og inkluderer også stabene i menighetene i Bærum. Se mer her

Arbeidsoppgaver:

 • Samtaler og oppfølging av enkeltungdom
 • Undervisning i kurset "Grenser som skaper" for ansatte, frivillige, ungdommer
 • Veiledning og undervisning i grupper og skoleklasser
 • Kontakt og samarbeid med ungdomsmiljøene i i de ti menighetene i Bærum
 • Deltakelse i kirkens Diakonforum og Ungdomslederforum i Bærum
 • Nettverksbygging mot menighetene, hjelpeapparatet, storsenteret i Sandvika og frivillige organisasjoner
 • Oppsøkende arbeid i ungdomsmiljøene

Kvalifikasjoner:

 • Du har erfaring fra å være samtalepartner med ungdom
 • Du er trygg på din voksenrolle i møte med sårbar ungdom
 • Du evner å se de unge, du gir dem anerkjennelse og er til stede som en tydelig, voksen samtalepartner 
 • Du kan arbeide selvstendig, og er også en god lagspiller
 • Du evner å bygge nettverk og samarbeide med menighetene, skoler, organisasjoner og offentlige og private aktører
 • Du er medlem av Den norske kirke, og har kirkens trosgrunnlag som fundament for ditt kirkelige virke blant ungdom
 • Du har treårig høyskoleutdanning, gjerne sosionom eller barnevernspedagog, eller annen relasjonell utdanning
 • Du har gjerne videreutdannelse som diakon, eller du har en diakonal forståelse og forankring
 • Personlig egnethet og relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet
 • Du har gjerne førerkort klasse B
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest) i medhold av kirkelovens § 29

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte og utfordrende oppgaver hvor du kan gjøre en forskjell i unge menneskers liv. 
 • Variert, selvstendig arbeid i et positivt arbeidsmiljø. 
 • Faglig fellesskap med menighetenes diakoner og ungdomsarbeidere. 
 • Faglig veiledning.
 • Lønn etter KAs tariffavtale. Pensjonsordning i KLP. 
 • Du må regne med noe arbeid også på kveld (hovedsakelig på mandager og torsdager) og enkelte helger
 • Arbeidssted: Virksomheten skjer i hele Bærum kommune, og du går inn i et stabsfellesskap i "13-20" med tre faste stillinger som jobber tett sammen i team, med kontorplass pt. i Sandvika
 • Oppstart: april/mai 2017 etter nærmere avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bærum
Publisert 2017-02-15
Søknadsfrist 2017-03-05
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger