Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Diakon i Sinsen menighet

01/12 Sinsen menighet dekker de geografiske områdene Lørenbyen, Sinsenbyen, Refstad, Sinsen Hageby og Fjellhaug. Området er i stor vekst, og når Lørenbyen er ferdig utbygget, bor det antakelig 20 000 mennesker i menigheten, mot 13 000 i dag. I lokalmiljøet finnes det både fattige og rike, en stor andel småbarnsfamilier og en stor andel enslige. To tredjedeler av dem som bor i området er i aldersgruppen 0-40 år, mens kun 5 % er pensjonister. Sinsen menighet er opptatt av å bygge samhold og vennskap i nærmiljøet, med plass til stort mangfold og fargerikt fellesskap. Menighetens slagord er "Fellesskap på kryss og tvers". Gjennom satsningen på Åpen kirke søker menigheten å skape "sjømannskirkestemning i Lørenbyen". Sinsen sokn vil være en del av Oslo bispedømme sin satsning inn mot utbyggingen Hovinbyen. http://www.sinsenkirke.no/
Se stillingsannonsen

Trosopplæringsleder i Uranienborg menighet

24/11 Uranienborg kirke ligger rett bak slottet. Kirken er bygget i nygotisk stil og er innviet i 1886. Menigheten preges av et rikt gudstjenesteliv, et levende barne- og ungdomsarbeid og stor frivillig deltagelse i alle aktiviteter. Kirken brukes også mye til kultur- og konsertvirksomhet. Menigheten er en urban sentrumsmenighet i Oslo Domprosti og har vel 13.000 innbyggere, hvorav ca 7100 er medlemmer av Den norske kirke. Blant disse finner vi en god del småbarnsfamilier. Det er 3 prester, 2 kantorer, daglig leder, kirketjenere, trosopplæringsleder og barne- og ungdomsarbeidere i menighetens faste stab. http://kirken.no/uranienborg Trosopplæringsleder i Uranienbo
Se stillingsannonsen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo