Kirkelig fellesråd i Oslo
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo