Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Kateket/menighetspedagog i Ris menighet

02/06 Ris menighet med Ris kirke og Holmenkollen kapell dekker områdene Vinderen, Slemdal og Holmenkollen i bydel Vestre Aker. Innbyggertallet er 22 800, hvorav 14 600 er medlemmer av Den norske kirke. Menigheten betjenes av tre prester, kateket, trosopplæringsmedarbeider, to kantorer/organister, diakon, daglig leder, menighetssekretær og vaktmester. Vi har også flere barne- og ungdomsarbeidere i små deltidsstillinger. Oppslutningen om folkekirken i soknet med dåp og konfirmasjon er god og holder seg stabil. Det er dåp nesten hver søndag og dåpssamtalene skjer månedlig i et samarbeid mellom prest, kateket, organist og trosopplæringsmedarbeider. Det er etablert samarbeid med nabomenighetene om ledertrening etter konfirmasjonstiden. Se http://kirken.no/ris, Facebook og Instagram
Se stillingsannonsen

Trosopplæringsmedarbeider i Ris menighet

02/06 Ris menighet med Ris kirke og Holmenkollen kapell dekker områdene Vinderen, Slemdal og Holmenkollen i bydel Vestre Aker. Innbyggertallet er 22 800, hvorav 14 600 er medlemmer av Den norske kirke. Menigheten betjenes av tre prester, kateket, trosopplæringsmedarbeider, to kantorer/organister, diakon, daglig leder, menighetssekretær og vaktmester. Vi har også flere barne- og ungdomsarbeidere i små deltidsstillinger. Oppslutningen om folkekirken i soknet med dåp og konfirmasjon er god og holder seg stabil. Det er dåp nesten hver søndag og dåpssamtalene skjer månedlig i et samarbeid mellom prest, kateket, organist og trosopplæringsmedarbeider. Det er etablert samarbeid med nabomenighetene om ledertrening etter konfirmasjonstiden. Se http://kirken.no/ris, Facebook og Instagram
Se stillingsannonsen

Kateket/menighetspedagog i Østre Aker og Haugerud

02/06 Østre Aker og Haugerud menighet har ca 25 000 innbyggere hvorav ca 9 000 er medlemmer i Den norske kirke. Menigheten er inne i en spennende fase med fokus på videreutvikling og satsing på nybrottsarbeid, særlig knyttet til nye boligområder. Satsinsområder er barne- og ungomsarbeid, diakoni og kultur. Staben består av 3 prestestillinger, 2 kantorer, diakon, kateket/menighetspedagog, menighetssekretær og daglig leder. Noen av stillingene er på deltid. I tillegg er trosopplæringsleder og trosopplæringsmedarbeider felles med nabomenigheten Ellingsrud og Furuset. Østre Aker og Haugerud menighet er én av 5 menigheter i Groruddalen prosti. Kateketene har etablert et godt samarbeid for å løse felles oppgaver i prostiet.
Se stillingsannonsen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo