Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Trosopplæringsmedarbeider i Ris menighet

08/09 Ris menighet med Ris kirke og Holmenkollen kapell dekker områdene Vinderen, Slemdal og Holmenkollen i bydel Vestre Aker. Innbyggertallet er 22 800, hvorav 14 600 er medlemmer av Den norske kirke. Menigheten betjenes av tre prester, kateket, trosopplæringsmedarbeider, to kantorer/organister, diakon, daglig leder, menighetssekretær og vaktmester. Vi har også flerebarne- og ungdomsarbeidere i små deltidsstillinger. Oppslutningen om folkekirken i soknet med dåp og konfirmasjon er god og holder seg stabil. Det er dåp nesten hver søndag og dåpssamtalene skjer månedlig i et samarbeid mellom prest, kateket, organist og trosopplæringsmedarbeider. Det er etablert samarbeid med nabomenighetene om ledertrening etter konfirmasjonstiden. Se http://kirken.no/ris, Facebook og Instagram
Se stillingsannonsen

Trosopplæringsleder i Sagene og Iladalen menighet

08/09 Sagene og Iladalen menighet vil være et åpent rom for alle, en kilde til hvile, vekst og velsignelse, et sted for å møte andre og Gud. Sagene og Iladalen menighet ligger i bydel Sagene vest for elva, og har om lag 18 000 innbyggere og ca. 10 000 medlemmer.Det offentlige rom i bydelen er preget av et frodig mangfold. De siste årene har mange yngre mennesker flyttet inn, så det er mange av de minste i menigheten. Soknet har Sagene katedral som soknekirke, kirkeanlegget i Ila arbeidskirke som menighetshus og kontorlokaler. I Ila kirke er det gymsal, flotte utearealer og et stort kjøkken - det ligger godt til rette for vårt viktige barnearbeid. Staben består av 3 prester, daglig leder, kantor, diakon, kirketjener, trosopplæringsmedarbeider, babysangleder og frivillighetskoordinator, foruten trosopplæringsleder. Vi deler lokaler med "MER - i Ila kirke", bispedømmets satsning på unge voksne i Oslo.
Se stillingsannonsen

Trosopplæringsmedarbeider i Tonsen menighet

08/09 Tonsen menighet er en sentrumsnær menighet som ligger i bydelene Bjerke og Nordre Aker. Det er ca 23 000 innbyggere og om lag 12 000 medlemmer av Den norske kirke. Kirken er fra 1961 og er av de tidlige arbeidskirkene med menighetssaler, aktivitetsrom for barne- og ungdomsarbeid og med gode kontorforhold for de ansatte. Det er et allsidig arbeid i menigheten. Stab og menighetsråd utarbeider en virksomhetsplan ”Tro, tjeneste og trivsel i Tonsen ”, som oppdateres årlig. De prioriterte områdene er: arbeid for barn og unge, diakoni, gudstjenester og et variert musikalsk tilbud. Staben består pr i dag av 3 prester, kateket, diakon, organist, daglig leder, menighetssekretær og organist. Samt menighetspedagog med ansvar for ungdom og trosopplæringsmedarbeider med ansvar for barn. Noen av stillingene er deltid. http://tonsenkirke.no/
Se stillingsannonsen

Kateket/menighetpedagog i Ellingsrud og Furuset menighet

08/09 Ellingsrud og Furuset menighet ligger i Alna bydel, øverst i mangfoldige og flerkulturelle Groruddalen, nær Østmarka. Menneskene som bor her kommer fra alle verdensdeler, og gir oss nye utfordringer i det å være kirke. Ellingsrud og Furuset menighet er en folkekirkemenighet med solid posisjon i lokalmiljøet som ønsker å skape et inkluderende miljø der det er rom for alle. I menigheten bor det om lag 22 000 mennesker, hvorav om lag 7500 er medlemmer i Den norske kirke. Menigheten har 2 kirker: Ellingsrud og Furuset. Begge ligger nær T-banestasjonen. Staben er samlokalisert i Furuset kirke. Staben består av tre prester, kateket, diakon, daglig leder, kantor og menighetssekretær i deltidsstillinger. Menigheten har felles trosopplæringsleder i 100 % stilling og trosopplæringsmedarbeidere i deltid med Østre Aker og Haugerud menighet. Det er utarbeidet felles trosopplæringsplan. http://oslo.kirken.no/ellingsrud-furuset
Se stillingsannonsen

Kateket/menighetpedagog i Ris menighet

08/09 Ris menighet med Ris kirke og Holmenkollen kapell dekker områdene Vinderen, Slemdal og Holmenkollen i bydel Vestre Aker. Innbyggertallet er 22 800, hvorav 14 600 er medlemmer av Den norske kirke. Menigheten betjenes av tre prester, kateket, trosopplæringsmedarbeider, to kantorer/organister, diakon, daglig leder, menighetssekretær og vaktmester. Vi har også flere barne- og ungdomsarbeidere i små deltidsstillinger. Oppslutningen om folkekirken i soknet med dåp og konfirmasjon er god og holder seg stabil. Det er dåp nesten hver søndag og dåpssamtalene skjer månedlig i et samarbeid mellom prest, kateket, organist og trosopplæringsmedarbeider. Det er etablert samarbeid med nabomenighetene om ledertrening etter konfirmasjonstiden. Se http://kirken.no/ris, Facebook og Instagram
Se stillingsannonsen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo