Agder og Telemark bispedømme

Kapellan i Skien prosti med Gulset og Skotfoss sokn som tjenestested,2. gangs utlysning

31/10 Gulset og Skotfoss sokn ligger vest i Skien med en befolkning på rundt 10 000, hvorav ca. 6500 er medlemmer i Den norske kirke. Befolkningen er variert både i alder, etnisitet og økonomi. I bydelen har vi flere skoler og idrettslag, både på Gulset og Skotfoss. På Skotfoss er det en stor tradisjonell langkirke fra 1900 og på Gulset er det en moderne arbeidskirke fra 2009. Kontorlokalene er moderne og ligger i Gulset kirke.
Se stillingsannonsen

Kapellan/Menighetsprest i Arendal prosti med Moland sokn som tjenestested, 2. gangs utlysning

31/10 Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme
Se stillingsannonsen

Kapellan i Øvre Telemark prosti med Bø sokn som tenestestad,2. g utlysing

31/10 Bø ligg i Midt-Telemark kommune, to timar med tog frå Oslo. Kommunen har rundt 10.500 innbyggjarar, og av desse bur 6.500 i Bø. I tillegg kjem eit stort tal med studentar ved universitetet. Kommunen er kjent for sitt rike kulturliv, med mange lag og organisasjonar, stort kulturhus og attraktive uteområde som Telemarksvassdraget og Lifjell. Bø er også handelssentrum for eit større område, noko som gjev eit godt tilbod av butikkar og serveringsstader. Øvre Telemark rommar 12 kommunar med 19,5 presteårsverk og prostesete i Seljord. Sjå meir på www.midt-telemark.kommune.no
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Bamble prosti med Stathelle sokn som tjenestested, 2. gangs utlysning

31/10 Ønsker du å være sokneprest i en engasjert menighet som vil være synlig tilstede i lokalmiljøet?
Se stillingsannonsen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand