Agder og Telemark bispedømme

Kapellan i Kristiansand domprosti med Søgne sokn som tjenestested

09/08 Søgne er en vakker kystbygd med ca. 11500 innbyggere, og ligger i vestre del av Nye Kristiansand kommune. Søgne menighet har i underkant av 8.000 medlemmer. Aktiviteter er knyttet til våre tre kirker: Søgne hovedkirke som er fra 1861 og ble modernisert i 2007, Søgne gamle kirke som omtales som bygdas klenodium, datert 1640 og Langenes arbeidskirke fra 1987. Det foregår også mye aktivitet knyttet til Søgne menighetssenter, som er en medlemsforening tilknyttet Den norske kirke. Ønsker du å jobbe i en engasjert og moderne folkekirke-menighet, er dette noe for deg! Staben består av 11 medarbeidere. Vi ønsker deg velkommen som ny medarbeider i en aktiv og levende menighet! For mer informasjon, se vår nettside www.sognemenighet.no Søgne var egen kommune fram til 2020, og er nå en del av Kristiansand kommune. Bygda er rik på muligheter for friluftsliv fra hav til hei, og er kjent for sin flotte skjærgård og kystkultur. Sentrum i bygda, Tangvall, har alle fasiliteter innenfor helse og kultur. Nytt skolesenter med ny ungdoms- og videregående skole, kulturskole og idrettsbygg er under oppføring. Kollektivtilbudet er godt utbygd, både til Mandal og Kristiansand. Menighetskontoret, der kapellan også har eget kontor, holder til i romslige og trivelige kontorlokaler sentralt på Tangvall.
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Lister og Mandal prosti med Sirdal sokn som tjenestested, 3. gangs utlysning

09/08 Sirdal er en innlandskommune som utgjør den nordvestlige delen av Agder fylke og er i utstrekning fylkets største kommune. Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og hyttekommune med store friluftsmuligheter på helårsbasis. Blant annet skiløypenett, toppturer, fotturer, fiske, hundekjøring og sykling. Sirdal kommune har ca. 1850 innbyggere med moderne skoler, barnehagefasiliteter og helsevesen. Det er videregående skole med idrettslinje på Tonstad. Avstand til Stavanger er 95 km, Flekkefjord 57 km og Egersund 55 km. Det er 4 kirkebygg i kommunen. Tonstad kyrkje (1852), Lunde kyrkje (1873), Kvævemoen kapell (1962), og Haughom kapell (listeført, 1930). Kommunen har i tillegg et omsorgssenter det blir holdt gudstjenester. Kirkekontoret holder til i en eldre bolig sentralt på Tonstad. Nye kontorer er under planlegging. I kommunen er det et bredt samarbeid om ulike tilbud, noe innbyggerne og hytteeiere setter pris på. Dette gjelder også innenfor skoler og barnehage, kulturliv, sykehjem og gravplassdrift m.m. For øvrig henvises det til følgende hjemmesider: sirdal.kommune.no og sirdal.kyrkja.no
Se stillingsannonsen

Kapellan i Lister og Mandal prosti med Mandal sokn og Holum sokn som tjenestested, 2 gangs utlysning

09/08 Mandal og Holum sokn ligger i Lindesnes kommune. Kommunen er landets sydligste, og en av de største i Agder med sine 23.000 innbyggere. Her er det mange kvaliteter: et variert og godt næringsliv med mange spennende arbeidsplasser, et rikt kulturliv, gode oppvekstmiljøer, godt klima og mange attraksjoner. Kommunen grenser til Lyngdal i vest og Kristiansand i øst. Avstanden mellom Mandal og Kristiansand er ca. 4 mil. I dag beregner man 40 minutter i bil mellom byene, men med ny vei fra 2021 vil kjøretiden bli halvert. I Mandal by bor nærmere 11.000 av kommunens innbyggere. Her er også administrasjonssenteret for kommunen. Holum sokn ligger 10 km nord for Mandal sentrum. Tettstedet Holum har i overkant av 600 innbyggere. Det er barneskole i Holum, nytt idrettsanlegg og et aktivt skytterlag. https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/lindesnes/ Mandal sokn har tre gudstjenestesteder; Mandal kirke fra 1821, Harkmark kirke fra 1613 og Skjernøy kapell fra 1913. I Holum sokn finner vi Holum kirke som ble oppført i 1825. Kirkens grunnplan er en enkel korskirke. Kirken rommer 500 personer. I Holum feires gudstjeneste hver 2. søndag. Kirkekontoret flyttet inn i nye lokaler midt i gågata i Mandal våren 2019. Det ligger 5 minutters gange fra Mandal kirke hvor de ansatte kan parkere gratis.
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Skien prosti med Borgestad sokn som tjenestested

09/08 Borgestad sokn ligger i naturskjønne omgivelser og omfatter både landbruksområder og tettbebyggelser på østsiden av Skienselva, ca en mil i utstrekning og ligger mellom Porsgrunn og Skien. Borgestad kirke er en steinkirke i engelsk «landsbystil» som ble innviet i 1907, og har plass til ca 350 personer. Kirken er omkranset av kirkegården og rett ved siden av kirken ligger «kirkestua» som brukes til menighetens mange aktiviteter. Kirkestua inneholder også menighetskontorene. Innbyggertallet ligger på ca 6 000 og av disse tilhører ca 4 100 menigheten.
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Bamble prosti med Langesund sokn som tjenestested

09/08 Langesund er en by i Bamble kommune, ved kysten sør i Telemark, med ca. 4000 innbyggere. Byen ligger vakkert til ved havgapet med flott skjærgård og spennende natur på alle kanter. Området er kjent for flest solskinnsdager i året. Kulturlivet blomstrer i musikk- og festivalbyen Langesund. Kommunen har god barnehagedekning, og skoletilbudet er godt fra barnetrinnet til et variert tilbud på videregående nivå. Langesund er administrasjonssenter i Bamble kommune. Stathelle er kommunens handelssentrum med stort kjøpesenter. Det er 20 km til Porsgrunn og 30 km til Skien. Langesund kirke er fra 1992 og fremstår som en velegnet og vakker arbeidskirke. I tillegg eier menigheten Langesund bedehus, som brukes aktivt i menighetsarbeidet. Soknepresten vil ha sin kontorplass i menighetskontoret, som ligger sentralt i Langesund, med nærhet til kirken og bedehuset. For mer informasjon se: bamble.kommune.no og langesund-menighet.no
Se stillingsannonsen

Fengselsprest 50% i Skien prosti, Telemark fengsel, Skien avdeling

09/08 Telemark fengsel, Skien avdeling ligger i Skien kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 82 plasser - for både menn og kvinner. Skien fengsel ligger i Skien sokn, i Skien prosti, Agder og Telemark bispedømme. De innsatte i fengselet går på skole eller er i arbeid i kjøkken, vaskeri eller verksted.
Se stillingsannonsen
Agder og Telemark bispedømme