Agder og Telemark bispedømme

Sokneprest i Øvre Telemark prosti med Hjartdal sokn som tenestestad

04/08 Hjartdal kommune er ein triveleg kommune med gode og trygge oppvekstsvilkår. Avstanden til Notodden er ca 20 minuttar. Derfrå går det time-buss til Oslo. Stamvegen E 134, som går gjennom kommunen, er med på å sikre gode kommunikasjonar både mot aust og vest. Næringslivet i kommunen er knytt til landbruk, skogbruk, turisme og handverkstenester. Det er eit rikt kulturliv i kommunen og dugnadsviljen er stor. Det er husflidslag og aktivt pensjonistlag i kvar bygd og felles blandakor for heile kommunen. Det er gode friluftstilbod for både sommar- og vinteraktivitetar, og her ligg eit gamalt spesielt høgfjellshotell. Dei tre bygdene, Hjartdal, Sauland og Tuddal har kvar si vakre korskyrkje i tre. Meir informasjon om Hjartdal kommune kan du finna på www.hjartdal.kommune.no.
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Aust Nedenes prosti med Risør sokn som tjenestested

04/08 Risør er kjent som den hvite by ved Skagerak og ligger idyllisk mellom Kragerø og Tvedestrand. Byen er en av Nordens best bevarte trehusbyer. Kommunen har i underkant av 7.000 innbyggere, et tall som øker betraktelig i sommer månedene. Risør har både kyst og innland og en koselig liten bykjerne som gir flotte turområder hele året. I kommunen er det full barnehagedekning, flere barneskoler, felles ungdomsskole og en videregående skole. Risør har satset spesielt på kunst og kultur. Risør ble kåret til Norges kulturkommune i 2015 og har et rikt musikk-, kunst- og kulturliv. Kirken er et viktig bindeledd mellom kulturliv og kirkeliv. Risør kirke er hovedarena for Risør kammermusikkfest og er også en viktig konsertarena for lokale aktører og tilreisende musikere. I soknet er det og 2 kirker. Risør kirke er en rikt utsmykket barokkirke fra 1647. Frydendal kirke er bygd i nygotisk stil i 1879. Her er det også et menighetshus som var ferdig i 1992. Soknepresten har kontor sammen med resten av staben i Risør sentrum, like ved Risør kirke. https://www.webcruiter.no/logolib/42f7ca87-1fee-4529-9242-2976abf27ea4.jpg NB-NO Søknadsfrist: 04.08.2019 Nøkkelinformasjon: Annonsør: Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme Ant. stillinger: 1 Ref. nr.: 4096326834 Stillingsbrøk: 100% Fast Kontaktinfo: Ragnhild Floberg Prost 90065245 prost@tvedestrand.kirken.no Bjarne Nordhagen Personalsjef 38105120 bn576@kirken.no Arbeidssted: Prestegata 6, 4950 Risør Søk på stillingen På denne siden kan Google Maps ikke lastes inn på riktig måte. Eier du dette nettstedet? OK På denne siden kan Google Maps ikke lastes inn på riktig måte. Eier du dette nettstedet? OK Lagre annonsen Tips en venn Del
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Bamble prosti med Sannidal sokn og Kroken sokn som tjenestested

04/08 Sannidal og Kroken sokn ligger vest i Bamble prosti. Sannidal sokn, ei bygd nord i Kragerø kommune, hører inn under Kragerø kirkelige fellesrådsområde (7600 medl). Sannidal grenser til Risør i sør, Gjerstad i vest, Drangedal (Kroken) i nord og Bamble i øst. Sannidal består av blant annet områdene Kil og Tangen. Det er ca 30 km til Kragerø sentrum. Kroken sokn, ei bygd sørvest i Drangedal kommune, hører inn under Drangedal kirkelige fellesrådsområde (3300 medl). Kroken grenser til Gjerstad i vest og Kragerø (Sannidal) i sør. Neslandsvatn er det største tettstedet. Det er flere bedehus i Sannidal og Kroken med god aktivitet. Sannidal kirke (1771) er en tømret korskirke. Jubileum er planlagt. Kirkestua med møterom, og kontor for prest, menighetssekretær og kirketjener, ligger like ved. Kroken kirke (1910) er en trekirke, påbygd og totalrenovert i 2013.
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Kristiansand domprosti med Grim sokn som tjenestested

04/08 Grim sokn ligger i vestre bydel i Kristiansand med Hellemyr og Domkirken som nabosokn. Innbyggertallet i soknet er ca. 8000, derav ca. 5000 medlemmer i Den norske kirke. Grim sokn er en sentrumsnær menighet med eget særpreg og identitet. Det er tre barneskoler og byens største ungdomsskole ligger i soknet. I tillegg er det syv barnehager. Innen soknet ligger det ett omsorgssenter. Grim har en sammensatt befolkning mht. alder og sosial bakgrunn. Det er en god del med innvandrerbakgrunn i bydelen. Det er én kirke i sognet, Grim kirke, som er en vakker arbeidskirke med særpreg som ble reist i 1969. Selve kirkerommet er et flott gudstjenesterom som har mye av katedralen i seg. Kirken har praktiske rom for ulike aktiviteter som nylig er renovert.
Se stillingsannonsen

Kapellan i Skien prosti med Skien sokn som tjenestested

04/08 Skien kirke feirer 125 års jubileum i 2019. Skien menighet har snaut 6 900 medlemmer og tilhørige. Det er korte avstander i soknet. Skien kirke er bygd i nygotisk stil og har over 800 sitteplasser. Kirkens store orgel er totalrestaurert i år, og kirken brukes mye til konserter.
Se stillingsannonsen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand