Agder og Telemark bispedømme

Sokneprest i Lister og Mandal prosti med Sirdal sokn som tjenestested

01/03 Sirdal er en innlandskommune som utgjør den nordvestlige delen av Agder fylke og er i utstrekning fylkets største kommune. Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og hyttekommune med store friluftsmuligheter på helårsbasis. Blant annet skiløypenett, toppturer, fotturer, fiske, hundekjøring og sykling. Sirdal kommune har ca. 1850 innbyggere med moderne skoler, barnehagefasiliteter og helsevesen. Det er videregående skole med idrettslinje på Tonstad. Avstand til Stavanger er 95 km, Flekkefjord 57 km og Egersund 55 km. Det er 4 kirkebygg i kommunen. Tonstad kyrkje (1852), Lunde kyrkje (1873), Kvævemoen kapell (1962), og Haughom kapell (listeført, 1930). Kommunen har i tillegg et omsorgssenter det blir holdt gudstjenester. Kirkekontoret holder til i en eldre bolig sentralt på Tonstad. Nye kontorer er under planlegging. I kommunen er det et bredt samarbeid om ulike tilbud, noe innbyggerne og hytteeiere setter pris på. Dette gjelder også innenfor skoler og barnehage, kulturliv, sykehjem og gravplassdrift m.m. For øvrig henvises det til følgende hjemmesider: www.sirdal.kommune.no og www.sirdal.kyrkja.no
Se stillingsannonsen

Kapellan/ungdomsprest i Øvre Telemark prosti med sokna i Tokke og Vinje som tenestestad, 2 g utlysing

01/03 Tokke kommune og Vinje kommune ligg i Vest-Telemark, midt mellom Oslo og Stavanger. Båe kommunane har ein bygdestruktur og er rike på naturressursar. Til saman bur her rundt 6.000 innbyggjarar på eit stort areal som strekkjer seg frå Telemarkskanalen til Hardangervidda. Dalen er kommunesenter i Tokke og kanskje mest kjent for eventyrhotellet Dalen hotell frå 1892, men er også prega av industri og ulike tenesteytande verksemder. Åmot, kommunesenteret i Vinje, er regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av dei mest omfattande hytteutbyggingane i landet har funne stad gjennom fleire år. Skitilbodet er unikt. I dei to kommunane er det 11 soknekyrkjer og 2 fjellkyrkjer.
Se stillingsannonsen

Vikarprest i Arendal prosti med Øyestad sokn som tjenestested, 2 år

01/03 Øyestad menighet ligger vest i Arendal prosti med grense til Fevik og Grimstad, og består blant annet av områdene Rykene, Bjorbekk og Nedenes. Det er kort kjøreavstand til Arendal sentrum. Befolkningen er bredt sammensatt med tanke på alder og sosial profil. Det er 3 kirker i soknet: Bjorbekk, Øyestad Gamle og Engene. Menigheten har et godt funksjonelt og relativt nytt menighetssenter på Nedenes. Her er det også kontorer, ulike møterom etc for de ansatte.
Se stillingsannonsen
Agder og Telemark bispedømme