Nidaros bispedømme

Sokneprest i Gauldal prosti med Hølonda, Melhus, Horg og Flå sokn som tjenestested

20/02 Soknene tilsvarer Melhus kommune som har vel 16 000 innbyggere og ligger like sør for Trondheim. Kommunesenteret ligger om lag to mil fra Trondheim Soknepresten har sete i Hølonda menighetsråd. I Hølonda sokn er det ca 1400 kirkemedlemmer. Det største soknet i kommunen er Melhus med ca 8 300 kirkemedlemmer. Horg sokn har ca 3000 kirkemedlemmer og i Flå sokn ca 1100 kirkemedlemmer. Menighetene utgjør Melhus Fellesrådsområde. I soknene er det følgende kirker: Hølonda kirke som er en trekirke fra 1848 med ca 300 sitteplasser. Flå kirke som er en trekirke fra 1794 med ca 200 sitteplasser, Horg kirke som er en trekirke fra 1893 med ca 600 plasser og Melhus kirke som er i stein fra 1892 med 600 sitteplasser. Kirkene er i god stand. I Hølonda sokn finnes også Kolbrandstad stavkyrkje, som er bygd og eid av en privat stiftelse. Det er tradisjon for noen gudstjenester i stavkirka og én på Korsveien bedehus hvert år.
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Fosen prosti med Leksvik og Stranda som tjenestested

20/02 Fosen prosti ligger nordvest for Trondheimsfjorden. Prostesetet er i Rissa, Indre Fosen kommune. Prostiet har 11 sokn, fire fellesråd og ni prestestillinger inkludert prost. Prosten har jevnlig møter med prestene. Det legges til rette for faglig utvikling for den enkelte. Fosenhalvøya har om lag 25 000 innbyggere som slutter godt opp om kirkelige handlinger. Bosetningen er stabil og det forventes vekst i sysselsetting.
Se stillingsannonsen