Sjømannskirken

Sjømannsprest / daglig leder i København

20/11 Sjømannskirken i København Kong Haakons kirke er et sosialt møtested, kulturelt samlingspunkt og en nærværende kirke for de om lag 10.000 nordmenn som bor i området. 2000 av disse er studenter. Kong Haakons kirke er en tradisjonell og diakonal sjømannskirke, og som stod ferdig i 1958. Kirken har et leseværelse, bibliotek, festsal, gymsal og kirkerom. Disse rommene fylles flere ganger i uken gjennom jevnlige gudstjenester, kirkelige handlinger, kulturarrangementer og sosiale sammenkomster for alle generasjoner. Den norske kolonien er mangfoldig - men vi ser flest barnefamilier, studenter og pensjonister. Vi har også et omfattende oppsøkende arbeid på skip, sykehus og på hjemmebesøk. Arbeidet er variert og allsidig. Som ansatt får en brukt både sine praktiske, kreative og faglige evner. Vi arbeider både i team og selvstendig, og synes er viktig med raushet, trygghet og fleksibilitet.
Se stillingsannonsen

Vertskap i København

20/11 Sjømannskirken i København Kong Haakons kirke er et sosialt møtested, kulturelt samlingspunkt og en nærværende kirke for de om lag 10.000 nordmenn som bor i området. 2000 av disse er studenter. Kong Haakons kirke er en tradisjonell og diakonal sjømannskirke, og som stod ferdig i 1958. Kirken har et leseværelse, bibliotek, festsal, gymsal og kirkerom. Disse rommene fylles flere ganger i uken gjennom jevnlige gudstjenester, kirkelige handlinger, kulturarrangementer og sosiale sammenkomster for alle generasjoner. Den norske kolonien er mangfoldig - men vi ser flest barnefamilier, studenter og pensjonister. Vi har også et omfattende oppsøkende arbeid på skip, sykehus og på hjemmebesøk. Arbeidet er variert og allsidig. Som ansatt får en brukt både sine praktiske, kreative og faglige evner. Vi arbeider både i team og selvstendig, og synes er viktig med raushet, trygghet og fleksibilitet.
Se stillingsannonsen
Sjømannskirken

Bergen