Oppegård kirkelige fellesråd

Menighetskoordinator

06/09 Oppegård kommune ligger rett utenfor Oslo og er en del av den regionen som vokser mest i landet. Kommunen har i dag ca 27 000 innbyggere, ca 8500 av disse bor i Greverud sokn. Oppegård kommune slås sammen med Ski kommune 1.januar 2020, da slås også fellesrådene sammen til Nordre Follo kirkelige fellesråd. Det opprettholdes lokale staber i arbeidskirkene, deriblant i Greverud kirke der denne stillingen får arbeidsplass. Menighetskoordinatoren har kirkevergen som nærmeste overordnede. Greverud menighet er en svært aktiv menighet med et rikt og variert gudstjenesteliv, stort barne- og ungdomsarbeid, arbeid blant voksne og variert kirkemusikalsk arbeid. Svært mange frivillige er involvert i arbeidet og gis en stor og viktig plass i menighetsarbeidet.
Se stillingsannonsen

Kantor / Organist i Greverud kirke

14/09 Oppegård kommune ligger rett utenfor Oslo og er en del av den regionen som vokser mest i landet. Kommunen har i dag ca 27 000 innbyggere, ca 8500 av disse bor i Greverud sokn. Oppegård kommune slås sammen med Ski kommune 1.januar 2020, da slås også fellesrådene sammen til Nordre Follo kirkelige fellesråd. Det opprettholdes lokale staber i arbeidskirkene, deriblant i Greverud kirke der denne stillingen får arbeidsplass. Kantor har kirkevergen som nærmeste overordnede. Greverud menighet er en svært aktiv menighet med et rikt og variert gudstjenesteliv, stort barne- og ungdomsarbeid, arbeid blant voksne og variert kirkemusikalsk arbeid. Svært mange frivillige er involvert i arbeidet og gis en stor og viktig plass i menighetsarbeidet.
Se stillingsannonsen
Oppegård kirkelige fellesråd

Oppegård