Kirkerådet

Ungdomsrådgiver

01/04 Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 100 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner. Stillingen inngår i et tverrfaglig team i seksjon for barn, unge og trosopplæring. Seksjonen legger til rette verktøy for menighetenes arbeid med trosopplæring, faglig utviklingsarbeid, nasjonale arrangement som Trosopplæringskonferansen, Ungdommens kirkemøte, faglige nettverk, møtepunkt med barne- og ungdomsorganisasjonene og andre aktører. Stillingen som ungdomsrådgiver har et særlig ansvar for å legge til rette og utvikle kirkens ungdomsdemokrati, med Ungdommens kirkemøte og Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål som sentrale organ.
Se stillingsannonsen

Kommunikasjonsrådgiver

13/04 Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 100 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner. Vi søker en kommunikasjonsrådgiver som sammen med 8 kollegaer i kommunikasjonsavdelingen vil bygge kirkens omdømme. Vi søker deg som er kunnskapsrik og som har erfaring fra en større organisasjon eller byrå. Du må være fleksibel og strategisk, og ha god kjennskap om samfunn og politikk. Du kommer blant annet til å jobbe med media og lede ulike kommunikasjonsfaglige satsinger for kirken.
Se stillingsannonsen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo