NLA Høgskolen NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole, åpen for alle uansett livssyn, og er akkreditert av NOKUT. Høgskolen har omkring 2.000 studenter og 200 ansatte fordelt på de tre regionsentrene Bergen, Kristiansand og Oslo. De tre studiestedene ved NLA Høgskolen er: NLA Høgskolen Bergen, NLA Høgskolen Staffeldtsgate (Oslo) og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (Kristiansand).

Personalsjef

22/05 NLA Høgskolen er en privat høgskole med et kristent verdigrunnlag NLA Høgskolen har et bredt studietilbud og et aktivt fagmiljø med 250 ansatte og om lag 2 500 studenter på våre studiesteder i Oslo, Bergen og Kristiansand. NLA Høgskolen har syv vitenskapelige avdelinger i tillegg til en rekke administrative avdelinger.
Se stillingsannonsen