Møre bispedømme

Sokneprest i Søre Sunnmøre prosti med Indre Herøy og Leikanger sokn som særleg tenestestad

20/10 Indre Herøy sokn og Leikanger sokn ligg i Søre Sunnmøre prosti. Prostiet er tenestedistrikt, og dette omfattar kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta med til saman 19 sokn og 43.500 medlemer i Den norske kyrkja. Indre Herøy sokn, Leikanger sokn og Herøy sokn ligg i Herøy kommune som er ei kystkommune med om lag 8 900 innbyggjarar busett på øyer bundne saman av bruer. Kommunesenteret er kystbyen Fosnavåg. Kommunen ligg heilt sør i Møre og Romsdal og er landfast til Ørsta/Volda (3 kvarter) med flyplass og god kommunikasjon gjennom nye flotte veganlegg. Fosnavåg ligg om lag 5 kvarter reisetid sør for Ålesund. Herøy kommune har ein flott og variert natur med gode høve til eit rikt friluftsliv på sjøen eller fjellet, i tillegg er det eit aktivt kulturliv innanfor mange områder. Herøy har gode skuletilbod og full barnehagedekning. I Herøy kommune er det 3 sokn med ei kyrkje i kvart sokn; Indre Herøy kyrkje, Leikanger kyrkje og Herøy kyrkje som ligg i Fosnavåg. Desse 3 sokna utgjer Herøy kyrkjelege fellesråd. Indre Herøy kyrkje vart vigsla i 1916 og Leikanger kyrkje vart vigsla i 1873. Herøy kyrkje er ei stor og flott arbeidskyrkje som vart vigsla i 2003. Kyrkjebygget rommar kyrkjeskip, kapell, kyrkjelydsdel, kyrkjekontoret, ungdomsavdeling med eigen aktivitetshall, open barnehage og kafé.
Se stillingsannonsen
Møre bispedømme

Molde