Møre bispedømme

Rådgivar misjon, vennskapsarbeid, dialog og utgreiingsarbeid

29/10 Vikariat innan kyrkjefagfeltet i heil stilling, førebels for eit år.
Se stillingsannonsen

Fengselsprest ved Hustad fengsel

29/10 Molde domprosti
Se stillingsannonsen

Vikarprest

29/10 Nordre Sunnmøre prosti, Den norske kyrkja, Møre bispedømme
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Ytre Nordmøre prosti med Frei sokn som særlig tjenestested

29/10 Det er ledig stilling som sokneprest i Frei menighet.
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Indre Romsdal prosti med Hen, Eid og Holm sokn som særleg tenestestad

29/10 Det er ledig stilling som sokneprest i Hen, Eid og Holm sokn i Rauma kommune i Indre Romsdal prosti.
Se stillingsannonsen

Kontorleiar ved Møre bispedømmekontor

29/10 Vi søkjer etter ein positiv og serviceinnstilt person til stillinga som kontorleiar ved Møre bispedømmekontor.
Se stillingsannonsen

Rådgivar kommunikasjon og digitalisering

29/10 Kyrkja satsar på kommunikasjon både nasjonalt, regionalt og lokalt, og bispedømmet søkjer iderik og entusiastisk rådgivar.
Se stillingsannonsen

Rådgivar barn, ungdom, integrering og frivillig arbeid

29/10 Møre bispedømme
Se stillingsannonsen

Kapellan i Molde domprosti med Vågøy og Myrbostad sokn som særleg tenestestad

29/10 Det er ledig stilling som kapellan i Vågøy og Myrbostad sokn i Molde domprosti.
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Sula sokn som tenestestad

29/10 Det er ledig stilling som sokneprest i Sula. Sula sokn og kommune har sams grenser og er særskilt arbeidsområde.
Se stillingsannonsen

Sokneprest/Prostiprest i Nordre Sunnmøre prosti med tenestestad i Ikornnes sokn

29/10 Det er ledig stilling som sokneprest i Ikornnes sokn. Ein del av stillinga er tiltenkt teneste elles i prostiet.
Se stillingsannonsen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde

Arbeidsliv

"Prest i Norges vakraste og mest mangfaldige bispedøme"