Stiftelsen Kirkens Familievern

Direktør

20/04 Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) har i snart 60 år bistått familier med forebyggende tiltak og tiltak for å hindre at større problemer får utvikle seg i familien. SKF er en ideell aktør i familievernet som skal yte hjelp til familier, par og enkeltpersoner som opplever vanskeligheter i hverdagen. Hjelpen er uavhengig av tro, etnisitet og seksuell orientering. Tilbudet til våre brukere er likeverdig det offentlige tilbudet, og alle familievernkontorene har driftsavtale med Bufetat. SKF består i dag av 10 familievernkontorer som i tillegg til terapeuter har avdelingsleder og kontoransatte. Det er til sammen mer enn 160 ansatte i SKF. SKF er en selvstendig stiftelse med stiftelsens styre som øverste styringsorgan. Det er Diakonhjemmet og Den norske kirke som oppnevner styremedlemmer, i tillegg til styremedlemmer valgt av ansatte. SKFs hovedadministrasjon består for tiden av direktør og controller, og holder til i egne lokaler på Vinderen i Oslo. Vi planlegger å øke ressursene i hovedadministrasjonen, sett i lys både av SKFs strategi og ny finansieringsordning fra og med 2018. Vår direktør har valgt å takke ja til nye utfordringer utenfor Stiftelsen Kirkens familievern. Vi søker derfor hennes etterfølger. Er det deg eller noen du kjenner?
Se stillingsannonsen

Leder - familiekontoret Trondheim

25/02 Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) har i 60 år har vært en del av det nasjonale familievernet. Familievernet gir tilbud til familier, par og enkeltpersoner som ønsker å få bedre samliv, avslutte samliv på en god måte og bistå til best mulig samarbeid om felles barn. Familievernkontorene foretar mekling etter “Lov om ekteskap” og “Lov om barn og foreldre”. Hjelpen er uavhengig av brukernes tro, etnisitet og seksuelle legning. SKF består i dag av 160 ansatte på 10 familievernkontor over hele landet. Tilbudet er likeverdig det offentlige tilbudet, og alle familievernkontorene har driftsavtale med Bufetat. SKF er en selvstendig stiftelse med stiftelsens styre som øverste styringsorgan. Det er Diakonhjemmet og Den norske kirke som oppnevner styremedlemmer, i tillegg til styremedlemmer valgt av ansatte. Familievernkontoret Trondheim holder til sentralt i byen og har 32,5 årsverk. Kontoret har utekontortjeneste i enkelte kommuner i den sørlige delen av Trøndelag fylke. Spisskompetansemiljøet for høykonflikt er lokalisert til kontoret. Vi har et fast samarbeid med Tingretten i foreldretvistsaker med høyt konfliktnivå og foreldrenes samarbeid om felles barn.
Se stillingsannonsen

Leder - familiekontoret i Øst-Finnmark

25/02 Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) har i 60 år har vært en del av det nasjonale familievernet. Familievernet gir tilbud til familier, par og enkeltpersoner som ønsker å få bedre samliv, avslutte samliv på en god måte og bistå til best mulig samarbeid om felles barn. Familievernkontorene foretar mekling etter “Lov om ekteskap” og “Lov om barn og foreldre”. Hjelpen er uavhengig av brukernes tro, etnisitet og seksuelle legning. SKF består i dag av 160 ansatte på 10 familievernkontor over hele landet. Tilbudet er likeverdig det offentlige tilbudet, og alle familievernkontorene har driftsavtale med Bufetat. SKF er en selvstendig stiftelse med stiftelsens styre som øverste styringsorgan. Det er Diakonhjemmet og Den norske kirke som oppnevner styremedlemmer, i tillegg til styremedlemmer valgt av ansatte. Familievernkontoret Øst-Finnmark er lokalisert i Kirkenes i Sør-Varanger kommune, og holder til sentralt i byen. Kontoret gir tilbud til befolkningen i Øst-Finnmark, og har kontordager i kommunene Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg og Gamvik. Kontoret har 5 årsverk.
Se stillingsannonsen
Stiftelsen Kirkens Familievern

Oslo