Stiftelsen Kirkens Familievern

Leder av Familievernkontoret Christiania Torv

24/04 Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) har i 60 år har vært en del av det nasjonale familievernet. Familievernet gir tilbud til familier, par og enkeltpersoner som ønsker å få bedre samliv, avslutte samliv på en god måte og bistå til best mulig samarbeid om felles barn. Familievernkontorene foretar mekling etter ?lov om ekteskap" og ?lov om barn og foreldre". Hjelpen er uavhengig av brukernes tro, etnisitet og seksuelle legning. SKF består i dag av 175 ansatte på 10 familievernkontor over hele landet. Tilbudet er likeverdig det offentlige tilbudet, og alle familievernkontorene har driftsavtale med Bufetat. SKF er en selvstendig stiftelse med stiftelsens styre som øverste styringsorgan. Det er Diakonhjemmet og Den norske kirke som oppnevner styremedlemmer, i tillegg til styremedlemmer valgt av ansatte.
Se stillingsannonsen

Leder

28/04 Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) har i 60 år har vært en del av det nasjonale familievernet. Familievernet gir tilbud til familier, par og enkeltpersoner som ønsker å få bedre samliv, avslutte samliv på en god måte og bistå til best mulig samarbeid om felles barn. Familievernkontorene foretar mekling etter “lov om ekteskap” og “lov om barn og foreldre”. Hjelpen er uavhengig av brukernes tro, etnisitet og seksuelle orientering. SKF består i dag av 175 ansatte på 10 familievernkontor over hele landet. Tilbudet er likeverdig det offentlige tilbudet, og alle familievernkontorene har driftsavtale med Bufetat. SKF er en selvstendig stiftelse med stiftelsens styre som øverste styringsorgan. Det er Diakonhjemmet og Den norske kirke som oppnevner styremedlemmer, i tillegg til styremedlemmer valgt av ansatte.
Se stillingsannonsen
Stiftelsen Kirkens Familievern

Oslo