Tunsberg bispedømme

Kapellan i Sande

11/08 Sande sokn ligger lengst nord i Vestfold, sentralt på Østlandet. Det er kort avstand og god kommunikasjon til både Drammen og Oslo, og resten av Vestfold. Det bor ca. 9900 innbyggere i Sande sokn, og kommunen har en sterk befolkningsvekst. Sandenaturen byr på mange gode opplevelser, sommer som vinter, med sitt vakre landskap; kystlinje, sjø og skogsområder. Kommunen har et rikt kulturliv med om lag 100 ulike lag og foreninger. Barnehager, skoler og omsorgstjenester er satsingsområder. Fra 1. januar 2020 ble Sande slått sammen med Holmestrand kommune.
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Tjølling - Larvik prosti

11/08 Larvik prosti ligger sør i Vestfold og sammenfaller med Larvik kommune med ca 47 000 innbyggere hvorav omtrent 33 000 er medlemmer av Den norske kirke. Her finner vi både bysentrum og landsbygd med bondetradisjoner, med kort vei til vakker skjærgård, flott turterreng og et mangfoldig kulturliv. Folkekirken står fortsatt sterkt i folks bevissthet og oppslutningen om de kirkelige handlinger er høy. Prostiet består av 12 sogn og 11 prester, som ønsker å synliggjøre Den norske kirkes visjon: "Mer himmel på jord!". Vi arbeider for en bevisst personalpolitikk med godt kollegialt og faglig fellesskap. Prostiet har fullskala trosopplæring.
Se stillingsannonsen

Kapellan i Søndre Slagen

11/08 Det er ledig stilling som kapellan i Tønsberg Domprosti med Søndre Slagen sokn som særskilt tjenestested. Søndre Slagen er den sørøstre delen av Tønsberg kommune med fine badestrender, småbåthavner og små øyer langs fjorden. Søndre Slagen er et område med både driftig landbruk og trivelige, attraktive boligområder. Dette er et område som mange flytter til. Nye områder er under utbygging, og folketallet vokser. Det er ca 16.000 innbyggere innenfor soknet og ca 12200 er medlemmer av DnK. Mange pendler med tog til Oslo og Drammen. Tønsberg kommune har p.t 55.706 innbyggere.
Se stillingsannonsen
Tunsberg bispedømme