Kirkerådet

Diakon

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Dette omfatter alt fra babysang og leksehjelp til ungdomsdiakoni og samlivskurs.

 

Eller det kan handle om arbeid blant flyktninger, omsorg for eldre og tiltak for integrering og å bygge fellesskap. Det kan være enkeltmennesker som trenger hjelp til å mestre livet, eller grupper som trenger støtte. Og det kan foregå både her og over landegrensene, med fokus på vern om skaperverket. «Grønn diakoni» hører også med til diakonens kall og oppgaver. Diakonen har også liturgiske oppgaver i gudstjenesten.

Hva kreves for å bli diakon?

En diakon må ha master i diakoni. Denne masteren bygger på en bachelor i helsefag, sosialfag eller pedagogikk. Utdanningen tar normalt fem år og diakonen vigsles til tjeneste av biskopen.

For å bli ansatt som diakonimedarbeider kreves normalt minst treårig høyskoleutdanning, gjerne innenfor fagfelt som helse, oppvekst, sosialfag eller kirkefag. Diakonimedarbeidere jobber med mye av det samme som en diakon.

 

Vil du vite mer, les her