Kirkerådet

Kateket

Kateketen er kirkens lærer, og den som leder undervisningen i menigheten.

Hun eller han skal legge til rette for gode møtesteder for unge og gi mulighet for trygt felleskap og gode relasjoner. Kateketen har liturgiske funksjoner i enkelte gudstjenester og legger til rette for barn, unge og andre gruppers deltagelse i gudstjenester. Kateketen har ansvar for kontakten mellom skole og kirke og barnehage og kirke. Kateketen samarbeider med andre aktuelle instanser innenfor barne- og ungdomsarbeidet rundt menigheten, for eksempel kommunens utekontakt.

Hva kreves for å bli kateket?
En kateket må ha mastergrad med fordypning i kristendomskunnskap, pedagogikk/kateketikk og praktisk-kirkelige fag. Utdanningen tar som regel fem år. Trosopplæringsreformen har ført til at mange flere enn kateketer jobber med barne- og ungdomsarbeid. Det brukes ulike stillingsbeskrivelser om disse, og det kreves ulik kompetanse for stillingene innen et bredt trosopplæringsfelt.

 

Vil du vite mer, les her