Kirkerådet

Prest

Presten møter mennesker i alle livets situasjoner.

Presten møter mennesker i alle livets situasjoner. Presten møter de som søker til kirken i sorg eller glede, gjennom samtaler og i hverdagens treffpunkter. Hver uke arbeider prester med forkynnelse og undervisning. Dette krever konsentrert og skapende arbeid med bibeltekster, samfunnsutfordringer og eksistensielle spørsmål. Presten leder forberedelse og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger som dåp, vielser og begravelser. Dette forberedes i samarbeid med kirkemusikere, andre ansatte og frivillige i menigheten. Prestene samarbeider også bredt med ansatte og frivillige i råd og utvalg, i trosopplæring og i menighetslivet ellers. Ikke alle prester har lokalmenigheten som sin arbeidsplass. Det finnes også sjømannsprester, studentprester, sykehusprester, fengselsprester, misjonsprester og prester som jobber i Forsvaret og i frivillige organisasjoner.

Hva kreves for å bli prest?

Du må ha bestått profesjonsstudiet i teologi eller tilsvarende for å bli prest. Profesjonsstudiet tar normalt seks år.

 

Vil du vite mer, les her