Kirkerådet

Andre yrker i kirken

Kirkelig kompetanse vedsettes høyt på ulike arenaer i samfunnet

Det er ikke bare vigslete stillinger i kirken vår. Og man må ikke jobbe i kirken om man har valgt å utdanne seg til diakon, kantor, kateket eller prest. Noen med de nevnte profesjonsutdanningene havner i organisasjoner, eller velger seg yrker innen helse og omsorg, kultur eller næringsliv. Kirkelig kompetanse vedsettes høyt på ulike arenaer i samfunnet.

Noen deler sin yrkes- og karrierevei mellom kirkelig og annen virksomhet, og noen velger seg videreutdanning eller omskolering for å kvalifisere seg til «second career» i kirken. Livssituasjon og livserfaring, ønske om å gjøre noe nytt og verdifullt, kan gi oss nye, reflekterte medarbeidere som midt i livet velger seg kirken som arbeidsplass.

Likevel arbeider majoriteten av de kirkelige ansatte med administrative oppgaver, med yrker innen barnepedagogikk, misjonærtjeneste, anleggsvirksomhet, vedlikehold og bygg. Her er en alfabetisk oversikt over disse:

  • AVDELINGSLEDER • BARNEHAGELÆRER
  • DAGLIG LEDER
  • KIRKEGÅRDSARBEIDER/GRAVER • KIRKETJENER
  • KIRKEVERGE • KLOKKER • MENIGHETSARBEIDER • MENIGHETSFORVALTER
  • MENIGHETSSEKRETÆR
  • PEDAGOGISK LEDER • PERSONALSJEF (KIRKEFAGSJEF, ØKONOMISJEF)
  • PROSJEKTLEDER • RENHOLDER • RÅDGIVER/KONSULENT INNEN
  • KIRKEFAG, ADMINISTRASJON, KOMMUNIKASJON OG ØKONOMI • SEKRETÆR
  • VAKTMESTER

Vil du vite mer? Les her