Sør-Hålogaland bispedømme

Vikarprest eller prestevikar i nord?

Prestevikar eller vikarprest i Sør-Hålogaland

Fra tid til annen trenger vi vikarer i våre åtte prostier: Sør-Helgeland, Nord-Helgeland, Indre Helgeland, Salten, Bodø domprosti, Lofoten, Vesterålen og Ofoten – fra sør til nord i vakre Nordland. Her venter interessante oppgaver på deg som kan tenke deg å prøve prestelivet, på deg som er pensjonist eller av andre grunner har forlatt yrket, men føler at du enda har noe å bidra med.

Behovet for vikarer varierer; noen vikariater er lange, noen er korte og andre ligger et stykke frem i tid. Derfor ønsker vi å høre fra deg enten du er klar til å jobbe hos oss nå, eller kunne tenke deg å jobbe som vikar hos oss senere – om et, tre eller fem år.

I Sør-Hålogaland bor folk i både bygd og i by, langs kysten og på øyer, på landet og på fjell – noen bor i høyhus, andre har ikke naboer i mils omkrets. I Nordland finner du et kirkebygg på hvert nes omrammet av en storslått natur, et eldorado for den friluftsinteresserte, og du finner et kultur- og idrettsmiljø på høyt nivå. Vår historie og kultur er rik og variert, og i Sør-Hålogaland forvalter vi det lulesamiske kirkelivet med Tysfjord og Hamarøy som kjerneområde.

Vi på bispedømmekontoret har den store oversikten over vikarbehov, og arbeider tett sammen med prostene våre. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen se på behov og muligheter i de periodene du er aktuell.

Velkommen til Nordland og velkommen som vikar hos oss!

Ta kontakt med HR-rådgiver Elisabeth Reppe Råstad, telefon +47 971 53 589 eller e-post er737@kirken.no

 

Se også ledige stillinger hos oss.