Kirkelig fellesråd i Bærum

Mer himmel på jorda

Bærum er både bygd og by. Bærum er barnefamilier, ungdommer, mennesker med ulik kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, voksne og gamle.

Folk i Bærum er som folk flest; mennesker som ler, som strever, som jobber, som elsker. Mennesker som søker mening og betydning. Midt i dette er vi kirke. Midt i dette jobber mennesker i våre ti menigheter for å ta imot de som kommer, feire gudstjeneste, samtale, undervise og hver dag være Guds hender på jorda. Og skape litt «Mer himmel på jorda».

 

 

"Jeg trives med å kunne tilby ungdom et trygt rom hvor de kan slappe av, men også utvikle seg fysisk, psykisk, åndelig og sosialt. Jeg har det gøy på jobb samtidig som jeg opplever det som meningsfylt. I kirken i Bærum samarbeider vi godt innad i staben, men også på tvers av menighetene og faggruppene."

- MARTINE HASSELEID SEMB, UNGDOMSDIAKON 

 

 

Omtrent 120.000 mennesker er bosatt i Bærum kommune, og av disse er 67% medlemmer i Den norske Kirke. Kommunegrensa sammenfaller med fellesråd og prosti og består av 10 menigheter. Landskapet strekker seg mellom fjell, skog og sjø og tar plass fra Oslo-grensa i øst til Asker i vest og Ringerike i nord. Vi er tett på hovedstaden med gode kollektivmuligheter, men også jorder og uberørt natur.

 

 

"I kirken i Bærum har jeg store muligheter for kursing og faglig utvikling. Det gir meg som menighetspedagog mulighet til videre utvikling både faglig og personlig.  Jeg er en del av en tverrfaglig stab som gir både støtte og input i hverdagen. Men det beste av alt er alle folka jeg møter. Barn og foreldre som er interessert i å lære og oppleve."

- SIGRID ELINE ANDERSEN, MENIGHETSPEDAGOG

 

 

Menighetene i Bærum er preget av å ha gode ansatte, store konfirmantkull, mange eldre, kreativt og mangfoldig gudstjenesteliv med rom for alle aldersgrupper. Vi søker å være levende, nær og tilgjengelig i lokalmiljøet. Vi satser på kirkens omsorgstjeneste, kultur, trosopplæring, dåp og en engasjert kirke i samfunnet. Og vi verdsetter engasjement og felleskap hos ansatte.

 

 

"Som kantor i kirken i Bærum har jeg stor frihet til å utvikle min egen stilling. Jeg setter pris på godt kollegafellesskap mellom organistene, men også kreativt og fremadrettet arbeid i menighet og stab. I Bærum finnes mye flott arbeid blant barn og unge, vi samarbeider også med ulike aktører i lokalmiljøet og har gode arenaer i kommunen slik som Sandvika Byfest og julemarked."

- ØYSTEIN LUND OLAFSEN, KANTOR

 

 

Vi er stadig på jakt etter medarbeidere som vil noe, som ønsker å formidle budskapet om Jesus gjennom ord og handling.