NLA Høgskolen

NLA Høgskolen – fordi noen trenger deg

Noen trenger deg som kan lære og lede, utforske og veilede, lytte og formidle, analyser og handle, ved hjelp av den kunnskap og innsikt som en god utdanning gir.

For NLA Høgskolen ønsker å utdanne mennesker til tjeneste i samfunnet, fordi alle trenger å møte kvalifisert hjelp fra andre. Ut fra den kristne tro og et kristent menneskesyn ønsker NLA Høgskolen å tjene samfunnet ved å tilby forskningsbasert undervisning på universitets- og høgskolenivå.

 

– Jeg tror ikke vi skal undervurdere den effekten det har at utdanningen deres gis i et miljø der det kristne verdigrunnlaget ligger som bakteppe, sier Knut Arild Hareide, partileder i KrF.

 

NLA er akkreditert av NOKUT og tilbyr utdanning for alle uansett livssyn. Høyskolen har omkring 2.500 studenter og 250 ansatte fordelt på studiesteder i byene Bergen, Oslo og Kristiansand.

 

Høyskolens ulike studiesteder har røtter langt tilbake, men selve NLA Høgskolen startet i 1968 for å utdanne godt kvalifiserte kristendomslærere til skolen. Siden har NLA Høgskolene vokst og utviklet seg i flere studieretninger, men visjonen er den samme, nemlig å utdanne mennesker til tjeneste for andre. Oppdraget til NLA Høgskolen kan derfor samles i ordene – fordi noen trenger deg.

 

Høsten 2018 starter et nytt kapittel i NLA Høgskolens 50-årige historie, med et nytt tilbud med grunnskolelærerutdanning i Oslo, der det i første omgang blir 70 nye studieplasser.

 

– Vi mener at verdigrunnlaget vår utdanning bygger på gir en merverdi til alle, uansett eget livssyn, og er en god plattform å bygge videre lærergjerning på. Derfor ønsker vi å utvide til Oslo,

sier rektor Erik Waaler.

 

– Tiden fram til oppstart er kort. Vi har heldigvis noen tilsettinger på plass, men vil nå utlyse flere og vil gjerne komme i kontakt med fagpersoner som ser verdien av et verdibasert høyere utdanningsmiljø. Vi ønsker å være en samfunnsforvandlende kraft til beste for framtidas barn og unge, forklarer Waaler.

 

”Jeg er glad i jobben min, for læreryrket er et av de viktigste yrkene i samfunnet vårt, og her på NLA Høgskolen får vi jobbe tett på studentene våre og gis muligheter til å skape engasjement, formidle kunnskap og motivere for læring. Jeg ønsker å bidra til at lærerstudentene blir bevisst sin rolle og få dem til å sette gode spor hos barn og ungdom, for på den måten å bidra et samfunn som ser verdien av hver enkelt.”

Per Ivar Kjærgård
Førstelelektor, grunnskolelærerutdanningen

 

«Jeg elsker jobben min fordi jeg får undervise i og forske på interkulturell kommunikasjon. Det er en fryd å få være tett på engasjerte, unge mennesker som ser verdien av interkulturell kompetanse som kan skape bedre forståelse og samhandling i vårt flerkulturelle samfunn».

 Solveig Omland
førsteamanuensis, avdelingsleder for interkulturelle studier

 

”Eg elskar jobben min fordi eg anar konturane av framtidas kyrkje der engasjerte studentar, nyskapande forsking og god undervisning møtest.”

 Bård Eirik Hallesby Norheim
Førsteamanuensis, seksjonsleiar teologi, religion og filosofi