Bjørgvin Bispedøme

Arbeidsliv

Draumejobben

— For meg er det ein draumejobb å vera prest. Det betyr så uendeleg mykje for meg å få peika på Jesus. Det er Maria Tveten som seier dette.

Innhold fra VL·Jobb sine annonsører