Nidaros bispedømme

Arbeidsliv

Nidaros Bispedømme - Vennlig - Viktig - Modig - Dyktig

Nidaros bispedømme er forankret i tradisjon og historie, men har fremtiden for øye. Vi lever tett på trønderne i ei inkluderende og jordnær folkekirke. Her formidler vi tro hver dag - og vi vil fremstå Vennlig, Viktig, Modig og Dyktig

Innhold fra VL·Jobb sine annonsører