Kirkerådet

Arbeidsliv

Diakon

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Dette omfatter alt fra babysang og leksehjelp til ungdomsdiakoni og samlivskurs.

Innhold fra VL·Jobb sine annonsører