Kirkeverge

 

KIRKEVERGE/ DAGLIG LEDER I RAUMA KIRKELIGE FELLESRÅD

 

 

Fast 100 % stilling som Kirkeverge   er ledig fra 01.04.2017

Rauma kirkelige fellesråd sammenfaller med Rauma kommune og har ca. 7 500 innbyggere.

 

I virksomhetsområdet er det sju sokn (Grytten, Kors, Øverdalen, Hen, Eid og Holm, Voll, Vågstranda), 9 kirker, 1 bedehuskapell, 1 tog kapell, 13 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har tjenesteytingsavtale med Rauma kommune på kirkegårdsdrift, regnskap og lønn.

 

Grytten sokn er prostesete. Prost, prostesekretær, 2 sokneprester, diakon, trosopplærere, organister, driftsleder og kontorsekretær har  stabsfellesskap ved kirkekontoret på Åndalsnes, der også kirkevergen har sitt kontor.

 Klokkere, kirketjenere, renholdere er ansatt i delstillinger.

 

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

Kirkevergen er daglig leder for virksomheten til fellesrådet. Dette innebærer bl.a.:

 • Personalansvar og arbeidsgiveransvar
 • Økonomi-, regnskaps- og budsjettansvar
 • Planlegging og tilrettelegging av kirkelig virksomhet
 • Saksbehandling for kirkelig fellesråd og oppfølging av vedtak
 • Utforming av mål og planer for virksomheten
 • Drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder
 • Leder for gravferdstjenesten i kommunen

 

Krav til søker:

 • Utdanning på universitets-/høgskolenivå. Relevant praksis kan kompensere for manglende

            utdanning

 • Relevant praksis og kompetanse innen personalarbeid, administrasjon, økonomi og

            offentlig forvaltning

 • Kjennskap og interesse for kirkelig virksomhet
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt
 • Det forutsettes medlemskap i Den norske kirke
 • Må disponere egen bil.

 

Løn etter avtale. Pensjonsordning i KLP. Lederavtale og arbeidsavtale tilsendes elektronisk om ønskelig.

 

Nærmere opplysninger kan gis av kirkeverge Ruth Brennhaug Staurseth, tlf. 71 22 74 71, eller av leder for fellesrådet Per Bersås, tlf.  90643947.

 

Søknad med CV, referanser og bekrefta kopier av attester og vitnemål sendes innen 12.01.2017 til

                   Rauma kirkelige fellesråd, Vollan 6, 6300 Åndalsnes

 

   eller pr. e-post til: kirkeverge@rauma.kirken.no

 

 

 

Arbeidsgiver Rauma kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rauma
Publisert 2016-12-16
Søknadsfrist 2017-01-12
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Rauma kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger