Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Daglig leder i Nordberg og Maridalen menigheter

Nordberg er en av de største menighetene i Oslo med ca 19 000 innbyggere, inkludert 5 000 studenter, mens Maridalen er en av de minste med 600 innbyggere. Daglig leder, tre prester og trosopplæringsleder har begge menighetene som tjenestested. Nordberg har i tillegg soknediakon og kantor i 100% stillinger, menighetssekretær i 50%, ungdomsarbeider i 50% samt seks barne- og ungdomsarbeidere i mindre deltidsstillinger. Maridalen har kirketjener og organist i små deltidsstillinger. Menighetene har hvert sitt menighetsråd. Nordberg menighet eier en barnehage som ligger like ved kirken. Nordberg har et stort korps av frivillige medarbeidere, som er engasjert i de ulike arbeidsgrener. I Maridalen er det også mange frivillige i forhold til menighetens størrelse. Nordberg kirke ble innviet i 1962, mens Maridalen er en liten hvit trekirke fra ca. 1900. Begge kirker er åpne utover ordinær kontortid og gudstjenester.

- fast 100 % stilling

Om stillingen

Vi søker etter en inspirerende leder til Nordberg og Maridalen menigheter i Oslo.

Som daglig leder i en av Oslos 38 menigheter blir du en del av en stor og spennende organisasjon med flere hundre ansatte og mange frivillige. En av Kirkevergens områdeledere vil være din nærmeste overordnede. 

Vi er i gang med å videreutvikle og spisse lederrollene i kirken i Oslo, og som daglig leder i menighet vil du være med på våre kurs i lederutvikling.

Du skal som daglig leder samarbeide med sokneprest og menighetsrådsleder om planlegging og gjennomføring av menighetens aktiviteter. 

Vi ønsker oss en trygg og tydelig leder. Du må kunne bygge team og inspirere ulike profesjoner som kirkemusikere, diakoner og undervisningsledere. Våre ansatte skal betjene mennesker i krevende livssituasjoner, det er derfor viktig at de møter en støttende og ansvarsfull leder.

Du må ha blikk for helhet og detaljer, og du må ha evne til langsiktig planlegging og å ta ting på sparket.

Ansvarsområder

* Personalledelse
* Daglig leder for menighetsrådets virksomhet, med ansvar for saksbehandling, budsjettering og økonomistyring
* Oppfølging av kirkebygg og kontorer
* Inngå i den helthetlige ledelsen av menigheten sammen med sokneprest og menighetsråd

Kvalifikasjoner

* Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå 
* Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning 
* Ledererfaring
* Organisasjonserfaring er en fordel
* Gode samarbeidsevner 
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Særskilte krav

* Medlemskap i Den norske kirke
* Tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest)

Vi tilbyr

* Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor
* Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP
* Fleksibel arbeidstid

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Du må bruke Internet Explorer eller Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-01-06
Søknadsfrist 2017-01-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger