Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Diakon i Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Høybråten, Fossum og Stovner sokn ligger øverst i Groruddalen og er en menighet med tre kirker. Menigheten har tilsammen 33800 innbyggere hvorav ca 12000 er medlemmer av Den norske kirke. Det er store demografiske forskjeller i området. Staben består av fem prester, tre kantorer i ulik stillingsstørrelse, trosopplæringsleder, to diakoner, tre menighetskonsulenter i forskjellige stillingsstørrelser og daglig leder. I tillegg lønner menigheten selv deltidsstillinger innen administrasjon og ungdomsarbeid. Staben har kontorer fordelt i de tre kirkene. Alle kirkene er i aktiv bruk med gudstjenester og andre menighetsaktiviteter. Menigheten har godkjent trosopplæringsplan og diakoniplan. Det er stor aktivitet for alle aldersgrupper. Med utgangspunkt i lokalmiljøet og prostiets strategiske plan, drives det prosjekter innen migrasjon, diakonalt arbeid og religionsdialog.

- fast 100% stilling - 2. gangs utlysning

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% stilling som diakon tilknyttet Høybråten, Fossum og Stovner menighet, med snarlig tiltredelse.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Menigheten har et bredt diakonalt arbeid med bl.a. besøkstjeneste, hverdagstreff for psykisk utviklingshemmede, treff for eldre i alle tre kirkene og sorggrupper. Menigheten har flere misjonsprosjekt og vennskapsmenigheter. Videre har menigheten et godt samarbeid med bydelen og med organisasjoner i lokalmiljøet.
Menigheten har utarbeidet en diakoniplan som vil bli revidert i 2017. Det er et aktivt diakonalt arbeid i alle tre kirkene.

Arbeidsoppgaver

* Faglig ansvar for å utvikle og vedlikeholde det diakonale arbeidet i menigheten
* Oppmuntre, lede og stimulere til diakonalt engasjement
* Frivillighetsarbeid og kontakt med andre frivillige aktører
* Arbeid rettet mot de flerkulturelle miljøene i bydelen
* Samtaler og sjelesorg
* Besøkstjeneste
* Formiddags-/hyggetreff
* Deltakelse på gudstjenester
* Tilbud for psykisk utviklingshemmede
* Sorgarbeid-/oppfølging

Det vil være mulig å være med å utforme stillingens innhold i det videre arbeidet

Kvalifikasjoner

* Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke
* Erfaring fra diakonalt arbeid
* Evne til å etablere, rekruttere og opprettholde kontakt med frivillige
* Erfaring -/ kompetanse knyttet til sjelesorg og samtaler
* Kjennskap til flerkulturelt arbeid
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og løsningsorientert
* Evne til å inspirere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere
* Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
* Evne til å etablere kontakt, både individuelt og med samarbeidende instanser
* God arbeidskapasitet

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Du må bruke Internet Explorer eller Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-01-06
Søknadsfrist 2017-01-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger