Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Kantor/organist i Ellingsrud og Furuset menighet

Ellingsrud og Furuset menighet ligger i Alna bydel, øverst i mangfoldige og flerkulturelle Groruddalen, nær Østmarka. Menneskene som bor her kommer fra alle verdensdeler, og gir oss nye utfordringer i det å være kirke. Ellingsrud og Furuset menighet er en folkekirkemenighet med solid posisjon i lokalmiljøet som ønsker å skape et inkluderende miljø der det er rom for alle. I menigheten bor det om lag 22 000 mennesker, hvorav om lag 8500 er medlemmer i den norske kirke.Menigheten har 2 kirker: Ellingsrud og Furuset. Begge ligger nær T-banestasjonen. Staben er samlokalisert i Furuset kirke. Staben består av sokneprest, prest, kapellan, kateket, diakon, menighetsforvalter, 2 kantorer og 1 menighetskonsulent i deltidsstillinger. Menigheten har felles trosopplæringsleder i 100 % stilling og trosopplæringsmedarbeidere i deltid med Østre Aker og Haugerud menighet.

- fast 20 % stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 20 % stilling som kantor/organist tilknyttet Ellingsrud og Furuset menighet, med tiltredelse med det første.

Arbeidsoppgaver

* Planlegging og gjennomføring av menighetens gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med menighetens prester og andre involverte.
* Denne stillingen vil være knyttet til gudstjenester på søn- og helligdager, skolegudstjenester og eventuelt andre samlinger i menigheten.

Kvalifikasjoner

* Primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kantorer i Den norske kirke.
* Kirkemusikkstudenter oppfordres også til å søke.
* Gode samarbeidsevner.
* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Særskilte krav

* Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
* Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Du må bruke Internet Explorer eller Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-01-06
Søknadsfrist 2017-01-22
Stillingstype Fast turnus
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger