Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Trosopplæringsleder i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet ligger sentralt i Oslo med menighetskontor ved Vestre Aker kirke like ved Ullevål sykehus. Soknet strekker seg fra Majorstuen til Nydalen og har ca. 12.000 medlemmer. Vestre Aker og Bakkehaugen er soknets kirker. Arbeid med trosopplæring har fra 2015 fått ny oppdrift ved tildeling av trosopplæringsmidler og trosopplæringsleder. Fokus i arbeidet fremover vil være å bygge videre på det som er igangsatt av breddetiltak og annet arbeid og videreutvikle det sammen med dyktige frivillige og betalte medarbeidere. Se bilder av staben på menighetens hjemmesider www.kirken.no/bmv

- fast 100 % stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig stilling som trosopplæringsleder tilknyttet Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet, med snarlig tiltredelse.

Menigheten gikk gjennom en sammenslåingsprosess i 2015. Trosopplæringsleder vil kunne påvirke utviklingen av den nye menigheten og trosopplæringsarbeidet i en tid hvor nye strategier utarbeides på flere områder. Menigheten ønsker seg en person som kan gå aktivt inn i arbeidet som tydelig leder og inspirator for barn og unge, og samtidig være en oppmerksom leder for frivillige medarbeidere og deltidsansatte trosopplæringsmedarbeidere. Det trengs en som evner å se helheten og den enkelte, og som tar ansvar for både administrasjon og gjennomføring av arrangementer og tiltak. Menigheten ønsker en som er "hands on", som deltar i de praktiske oppgavene og liker å samarbeide med alle aldersgrupper.

Arbeidsoppgaver

* Administrere, tilrettelegge og gjennomføre trosopplæringsarbeidet i samarbeid med stab og frivillige
* Lede plan - og utviklingsarbeidet rettet mot en helhetlig, systematisk plan for trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år. Menigheten trenger å vitalisere tilbudet til aldersgruppen 13-18 år.
* Videreutvikle allerede igangsatte trosopplæringsaktiviteter og utvikle nye breddetiltak innenfor trosopplæringen
* Bidra til å løfte frem gudstjenestens plass i trosopplæringen
* Fortsette integreringen av misjon (Kirkens globale oppdrag) i trosopplæringen
* Drive informasjons - og profileringsarbeid for trosopplæringen
* Ha ansvar for budsjett og rapportering på vegne av menighetsrådet
* Følge opp, inspirere og dyktiggjøre frivillige

Kvalifikasjoner

* Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis med kristendom/teologi og pedagogikk i fagkretsen
* Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og ungdom
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Gode evner til formidling
* Evne til å motivere og inspirere
* Initiativrik og kreativ
* Gode samarbeidsevner
* Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Du må bruke Internet Explorer eller Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-01-06
Søknadsfrist 2017-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Fast
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger