Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kantor 80 % - Helgerud menighet

Kirkelig fellesård i Bærum er service- og forvaltningsorgan for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum kommune. Bærum har vel 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv partner bl.a. i kommunens kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid
Helgerud menighet er en åpen og fellesskapsbyggende menighet som ønsker å gi rom for undring, tro og tjeneste. Helgerud kirke er en arbeidskirke fra 1982 med høyt aktivitetsnivå, bygget som konsertkirke. Helgerud sokn har ca. 7700 medlemmer. Kirken fylles ukentlig av ulike kor, søndagsskole, speidere, eldretreff, klubb for tweens m.m. Menighetens ulike kortilbud dekker alle aldersgrupper fra de aller minste til de aller eldste. Det er høy gudstjenestedeltakelse i menigheten og god oppslutning om trosopplæringstiltakene. Mange engasjerte frivillige i menigheten deltar aktivt i trosopplæringsarbeidet så vel som annet menighetsarbeid. 

Orgelet i Helgerud ble bygget i 1982 av Eystein Gangfløt,med Jan Ryde som intonatør. Orgelet er helmekanisk, har tre manualer og tretti stemmer fordelt på hovedsakelig første og andre manual. Kun én Toledotrompet er i bruk på tredje manual, men der er lagt opp mulighet for å installere ytterligere stemmer på tredjemanual. Orgelet har i høst vært gjennom en totalrenovering,og det er installert et moderne Laukuff setzerkombinasjonsystem. Menigheten benytter en liturgisk musikkserie til gudstjenestene komponert av menighetens kantor Iver Kleive.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for menighetens kirkemusikalske liv med et bredt musikalsk uttrykk
 • Spille ved kirkelige handlinger og menighetsaktiviteter
 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med prestene og de andre ansatte
 • Bidra til videreutvikling av menighetens kortilbud
 • Ansvar for kirkens instrumenter
 • Spille til bisettelser på krematoriet en dag i uken

Kvalifikasjoner

 • Kantorutdanning iht. tjenesteordning for kantorer, evt. annen relevant musikkutdanning
 • Søker må beherske både orgel og piano
 • Erfaring med korvirksomhet
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke, og må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest ihht. Kirkelovens §29

Personlige egenskaper

 • Du er allsidig og trygg i ulike musikalske uttrykk
 • Du er opptatt av at musikk er en viktig del av det menighetsbyggende arbeidet
 • Du er glad i korarbeid for ulike aldersgrupper
 • Du er engasjert, kreativ og fleksibel
 • Du må kunne identifisere deg med vårt trosgrunnlag for virksomheten
 • Personlig egnethet, evne til samarbeid og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Engasjerte kolleger og frivillige medarbeidere
 • En aktiv og musikk- og gudstjenesteglad menighet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt, faglig og utviklende fellesskap med kolleger fra de andre menighetene i Bærum
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Bærum kirkelige fellesråd som arbeidsgiver, og med den angitte menigheten som hovedarbeidssted.
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bærum
Publisert 2017-01-10
Søknadsfrist 2017-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika

Arbeidsliv

Mer himmel på jorda

Bærum er både bygd og by. Bærum er barnefamilier, ungdommer, mennesker med ulik kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, voksne og gamle.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger