Ungdomsprest

Farsund sokn ligger i Farsund kommune i Lister prosti i Vest-Agder. I kommunen finnes også soknet Lista, som til sammen utgjør fellesrådsområdet. Farsund sogn består av Farsund by, Spind og Herad og vi har tre kirker. Til sammen er det ca. 9 500 innbyggere i kommunen og ca 3 200 medlemmer i soknet. I soknet ligger én barneskole og én ungdomsskole med til sammen ca. 5-600 elever, og en del av Eilert Sundt vgs, med ca. 250-300 elever.

 

3-årig prosjektstilling som ungdomsprest i inntil 100 % i Farsund menighet

Det er ledig 3-årig prosjektstilling som ungdomsprest i inntil 100 % i Farsund menighet og Laget (NKSS) fra 1. august 2017. Vi søker en selvstendig, kreativ og engasjert person som liker utfordringer.

 

Farsund menighet er en aktiv menighet med et stort frivillig arbeid innen barnearbeid, trosopplæring, ungdomsarbeid, diakoni og musikkliv. Gudstjenestelivet er rikt og variert, og oppslutningen er veldig god. Menighetens visjon er: ”Farsund menighet – en menighet som ser. Kom og se”, med underpunktene: ”Vi vil at du skal bli sett. Vi vil at du skal se Jesus. Vi vil at du skal se din plass.”

 

Frelserens kirke ligger sentralt i byen og betyr mye for mange. Kirken tar aktivt del i byens kulturaktivitet og samarbeider også med kommunen og andre organisasjoner. I tillegg hører Spind kirke og Herad kirke med til Farsund menighet.

 

Menigheten har gode lokaler og kontorfasiliteter. I tillegg til kirkene har vi et Kirketorg som brukes daglig til ulike aktiviteter. I tillegg har vi et ungdomslokale, K2. Det er godt tilrettelagt for ungdomsaktiviteter og ligger sentralt i bybildet. Parken kaffebar holder også til i K2.

 

Det er normalt mellom 40 og 50 konfirmanter hvert år, og i tillegg til å ha ansvar for konfirmant­undervisningen, er ungdomspresten blant annet også tiltenkt ansvaret for K2-Ung samlinger, ungdomsgudstjenester, lede bibelgrupper/ungdomsalfa, skolelagene og drive ledertrening og rekruttering av frivillige.

 

Ungdomspresten vil ha et tett samarbeid med sognepresten og går inn i det menighetsbyggende arbeidet i samarbeid med øvrig stab. Dette innebærer noen gudstjenester og kirkelige handlinger. Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV) i bispedømmet inkludert deltakelse i prostisamlinger og andre sammenhenger hvor prestene i prostiet/bispedømmet inviteres.

 

Menigheten har gode relasjoner til det øvrige arbeidet på bedehus og i andre kristne menigheter i byen. Relasjonen til skole, kommune og øvrig frivillig arbeid er også god.

 

Menigheten betjenes av sogneprest, organist, trosopplæringsmedarbeider, diakon og kontormedarbeider i tillegg til ungdomsprest.  Både ungdomsprest og trosopplæringsmedarbeider lønnes med innsamlede midler i menigheten.

 

Stillingen er et samarbeid med Laget (NKSS), som har spilt og fremdeles spiller en viktig rolle i det kristne ungdomsarbeidet i Farsund. Det er aktive skolelag både på Farsund ungdomsskole og på Eilert Sundt vgs.  Laget arbeider for ”å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder, så Han blir trodd, elsket og etterfulgt”.

 

Den som tilsettes må kunne:

  • trives sammen med ungdommer
  • identifisere seg med Lagets tros- og verdigrunnlag
  • samarbeide med stab og frivillige om å drive ungdomsarbeid i Farsund
  • være en ressursperson overfor andre nærliggende skolelag
  • inspirere, trene og følge opp ungdommer
  • bygge nettverk inn i sentrale ungdomsmiljøer for å spre lagsvisjonen

 

Vi tilbyr:

  • en grundig og gjennomarbeidet trosopplæringsplan
  • rom for å tenke nytt og kreativt om ungdomsarbeidet
  • et godt stabsfellesskap, gode medspillere, mye godt humør og pågangsmot
  • gode muligheter til å utvikle deg selv

Personlig egnethet vektlegges. Den tilsatte vil i stor grad få mulighet til å være med å utforme stillingen.

 

Stillingen er ledig fra 1. august 2017, og utlyses i inntil 100%. Det er en 3-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse.

 

Vi forventer at ungdomspresten bosetter seg i Farsund menighet, og menighetsrådet kan være behjelpelig med å finne bolig.

 

Det tilbys ordnede arbeidsvilkår, lønn og pensjon i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor (KA). Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Det stilles krav om politiattest.

Opplysninger om søkerens samlivsform vil bli etterspurt.

 

Søknadsfrist: 24.02.2017. Søknad med CV sendes farsund.menighet@farsund.kirken.no.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Sogneprest Kjell-Arve Vidringstad, mobil 48214181 eller menighetsrådsleder Sissel A. Marthinsen, mobil 95131316.

 

 

 

Arbeidsgiver Farsund menighet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Farsund
Publisert 2017-01-19
Søknadsfrist 2017-02-24
Stillingstype Prosjektstilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Farsund menighet

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger