Avdelingsleder

Avdelingsleder for videregående

Øya videregående skole søker etter ny avdelingsleder for videregående . Tiltredelse så snart som mulig.

Øya videregående skole er en privat kristen videregående skole, tilknyttet Normisjon, i Melhus kommune. Skolen tilbyr utdanning innen naturbruk, bygg- og anleggsteknikk og studiespesialisering. I tillegg har Øya sin egen ungdomsskole. Skolen er godkjent for 315 elever, har i dag 235 elever og har en plan for videre vekst. 100 av elevene bor i skoleinternatet. Pr i dag har skolen 62 ansatte.  

Skolen har en tydelig kristen målsetting, har et ønske om å være åpen - kreativ – utfordrende og vektlegger et godt arbeidsmiljø.

Videregående skole

Utdanningsprogrammet studiespesialisering er under utvikling. Fra høsten 2016 startet vi opp ny KRIK-linje innen studiespesialisering med realfag.

Skolen har programområder innen landbruk, anleggsgartnerfag og hestefag, og har dessuten satsninger innen dyrepeie/hund og friluftsliv. Skolen driver eget gårdsbruk.

Innen bygg- og anleggsteknikk undervises det på Vg2 i programområdet byggteknikk. Elevene er gjennom undervisningen aktivt med i skoleutviklingen og tar oppdrag for skolen når det er behov for mindre  nybygg eller rehabilitering.

Ungdomsskole

Ungdomsskolen startet opp i 2015 og utvides med ett trinn pr år til skolen er ferdig etablert høsten 2017. Nytt ungdomsskolebygg fullføres våren 2017. Det er stor interesse for ungdomsskoletilbudet og det fylles derfor med elever.

Vi vil bevare læringslysten til våre elever gjennom alle 3 årene og inn i videregående opplæring. Alle elevene har regelmessig uteundervisning.

Avdelingsleder videregående

Avdelingslederen har ansvaret for den daglige driften av avdelingen. I denne stillingen ligger det også ansvar for eksamen, timeplaner, rapportering til offentlige myndigheter, personalansvar for pedagogisk ansatte på avdelingen og budsjettkontroll for avdelingen. Det vil også ligge et koordineringsansvar i forhold undervisningen på de 3 trinnene på videregående. I dette arbeidet samarbeider avdelingsleder tett med  teamlederne. Det ligger også et overordnet ansvar for vikarsituasjonen. Det er teamlederne som til daglig administrer vikarer i forbindelse med kortidssykdom. Avdelingsleder skal bidra aktivt med utvikling av skolen og undervisningstilbudet. Avdelingsleder rapporterer til rektor og er en del av skolens ledergruppe. Ledergruppen består av administrasjonsleder, driftsleder, avdelingsleder ungdomsskolen, avdelingsleder videregående og rektor.

Øya skal være en skole i utvikling. For å nå skolens målsettinger ønsker vi å legge vekt på elevens vekst og utvikling, og et godt miljø for trivsel og læring.

Det er en fordel om søkeren har høyere og relevant utdannelse for stillingen. Ved ansettelse blir det lagt vekt faglig/pedagogisk kompetanse, erfaring og personlig egnethet. Avdelingsleder for videregående har et ansvar for å fremme skolens kristne målsetting.


 

Søknad

Søknadskjema. Vedlegg til skjema: beskrivelse av hvem du er og CV

Stiles til: Øya videregående skole og sendes til oya@oya.vgs.no

Kontaktperson: Fungerende rektor Ole Jørgen Stevik, tlf. 909 20 936

Søknadsfrist 17. februar 2017

Arbeidsgiver Øya videregående skole
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Kvål
Publisert 2017-01-27
Søknadsfrist 2017-02-17
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Øya videregående skole

Kvål
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger