Organist / Kirkemusiker i 50 % stilling

Siljan menighet er en ettsokns kommune i Agder og Telemark bispedømme. Kommunen har ca 2400 innbyggere. Det er 15 km til Skien sentrum og 22 km til Porsgrunn. Siljan kirke er opprinnelig en steinkirke fra ca 1150, som ble utvidet med nytt kirkeskip i tre i 1838 og tårnbygg i 1903. Grorud kapell er en rundtømret kirke fra 1944. Menighetskontoret ligger i sentrum av Siljan, hvor sokneprest, kirkeverge, kantor og menighetssekretær har kontorfellesskap. Siljan er en jord- og skogbruksbygd med mye fin natur og flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv, sommer som vinter.

 

 

Siljan sokn har ledig 50% stilling som organist/kirkemusiker fra 1. august 2017.

Stillingen omfatter gudstjenester og kirkelige handlinger i Siljan kirke samt Grorud kapell.

Siljan menighet har gudstjenester på alle søndager- og helligdager, hvorav de fleste er i Siljan kirke. Fem av gudstjenestene er lagt til Grorud kapell, herunder 2. påskedag, 2. pinsedag og 2. juledag.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med sokneprest og andre involverte. Dette innebærer også skolegudstjenester.
 • Medvirkning på konfirmant og trosopplæringstiltak
 • Institusjonsandakter på Siljan sykehjem
 • Deltakelse på stabsmøter
 • Videreutvikle og styrke menighetens musikktilbud

Personlig egenskaper

 • Kirkemusikalsk utdanning eller tilsvarende er ønskelig, f. eks. fra musikkhøyskole/universitet
 • Samarbeidsevne og vilje til å jobbe i team
 • Fordel med erfaring og interesse for menighetsarbeid knyttet til ulike aldersgrupper
 • Kjennskap til Den norsk kirkes liturgi, sang og salmetradisjon
 • Tilfredsstillende kunnskaper i norsk, muntlig og skriftlig
 • Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest
 • Søkere må være medlem av Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området, pensjonsordning i KLP.

Søker må disponere egen bil. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder Ruth Elisabeth L Myrvang

35 94 11 74/ 940 522 95 eller epost kirkevergen@siljan.kirken.no. eller kantor Terje Tjervåg

35 94 11 74/ 414 58 924.

Søknad med CV sendes Siljan kirkelige fellesråd, pb. 17, 3749 Siljan eller per e-post til: menighetskontoret@siljan.kirken.no innen 1.mars 2017 

Arbeidsgiver Siljan Sokn
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Siljan
Publisert 2017-01-31
Søknadsfrist 2017-03-01
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger