Misjonær i Thailand: Lærer i teologi og rådgiver i fattigdomsbekjempelse og diakoni

Det Norske Misjonsselskap (NMS) samarbeider med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) om bl.a. teologisk undervisning opplæring av lekfolk på menighetsnivå. I Bangkok har kirken en teologisk institusjon hvor det undervises på ulike plan, fra et ettårig kurs til en femårs bachelor-utdannelse i teologi. Undervisningsspråk er thailandsk. I flere av kirkens distrikter foregår det en organisert opplæring av lekfolk. NMS ønsker en misjonær med teologisk utdannelse som kan undervise på kirkens teologiske seminar og koordinere NMS sitt bidrag i en desentralisert disippel- og lekmannsopplæring.

Misjonær i Thailand: Lærer i teologi

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Master i teologi eller tilsvarende nivå
 • Utdanning innen pedagogikk og/eller erfaring med undervisning
 • Erfaring med arbeid i internasjonal setting
 • Ydmyk og sensitiv overfor andre mennesker og kulturer
 • Erfaring med utadrettet menighetsarbeid
 • Gode kommunikative evner
 • Fleksibel, lærevillig og nysgjerrig

Det legges til rette for ca. 8-10 mnd språkstudium.

Utreise høsten 2017. Det må påregnes kurs før utreise.

Stillingen som lyses ut er en 100 % fast stilling. Ektepar er velkomne til å søke. Den ene ektefellen kan da tilbys en 50 % stilling, og vil etter all sannsynlighet kobles på prosjekter innenfor temaene kirkeledelse og teologisk utdanning eller fattigdomsbekjempelse og diakoni.

Søkere må identifisere seg med NMS sitt grunnsyn. Personlig egnethet vektlegges.

NB! Søknaden fylles ut på et standardisert søknadsskjema NMS bruker for gjeldende stillinger. (Hvis ektepar søker må begge fylle ut og sende inn søknadsskjema). Last ned søknadsskjema her. Vi ber deg sende dokumenter som inneholder personnummer per post, eller i sladdet versjon. NB! Søknader returneres ikke.

Søknad sendes på e-post til dagh@nms.no, eller per vanlig post til NMS, personalseksjonen, postboks 226 – Sentrum – 4001 STAVANGER.

Har du noen spørsmål vedrørende stillingen, vennligst kontakt Sven Ebbell Skjold, på tlf 9443 4288, evt e-post svens@nms.no.

Søknadsfrist: 3. mars 2017

 

Misjonær i Thailand: Rådgiver i fattigdomsbekjempelse og diakoni

MS ønsker en misjonær med utdannelse innenfor diakoni som kan følge opp NMS sine samarbeidsprosjekter i Bangkok; Immanuel Daghjem, Lovsangshjemmet og Nådehjemmet.

Arbeidsoppgaver:

 • Veilede og støtte de nasjonalt ansatte
 • Ta imot gjester, studenter og volontører
 • Vise og informere om arbeidet
 • Være med i kirkens innsamlings-gruppe

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Master i diakoni eller tilsvarende nivå
 • Erfaring med arbeid i internasjonal setting
 • Ydmyk og sensitiv overfor andre mennesker og kulturer
 • Gode kommunikative evner
 • Fleksibel, lærevillig og nysgjerrig

Det legges til rette for ca. 8-10 mnd. språkstudium.

Utreise høsten 2017. Det må påregnes kurs før utreise.

Stillingen som lyses ut er en 100 % fast stilling. Ektepar er velkomne til å søke. Den ene ektefellen kan da tilbys en 50 % stilling, og vil etter all sannsynlighet kobles på prosjekter innenfor temaene kirkeledelse og teologisk utdanning eller fattigdomsbekjempelse og diakoni.

Søkere må identifisere seg med NMS sitt grunnsyn. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsgiver NMS
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Thailand
Publisert 2017-02-03
Søknadsfrist 2017-03-03
Stillingstype Fast
Antall stillinger 2
Sektor Privat
Søk på stillingen
NMS

Drammen og Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger