Organist

Solum ligger i Skien kommune, med kirkested ca 6 km fra sentrum. Sognet består av både landlige og bymessige områder med ca 5000 innbyggere. Orgelet er et orgel fra 1959 fra Jørgensen, med 13 stemmer. Kilebygda sogn/kirke ligger 14 km fra Solum og har ca 400 innbyggere. Orgelet er fra 1965 og er et norsk orgel og harmoniumfabrikk med 11 stemmer.

Skien kirkelige fellesråd har ledig et vikariat i 80 % organiststilling, med mulig fast ansettelse,

med hovedarbeidssted i Solum menighet. Tiltredelse snarest.

 

Organisten vil ha ansvaret for å koordinere musikkarbeidet. Arbeidsoppgavene er knyttet til planlegging og medvirkning ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i menigheten, herunder konfirmantarbeid, korvirksomhet, formiddagstreff, sykehjemsandakter og andre menighetsbyggende aktiviteter i samarbeid med menighetsrådene.

Organisten deltar på ukentlige stabsmøter.

 

Musikk er et prioritert satsingsområde i Solum menighet, der det bl a setter fokus på:

  • fornyelse av gudstjenesten
  • utvikling av musikklivet i menigheten med barne- og voksenkor
  • konfirmantmusikal

 

Menigheten har eget musikkutvalg der organisten er leder.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

 

Vi søker etter en person som:

  • har kirkemusikalsk utdanning- eller tilsvarende
  • har evne til samarbeid
  • kan se sin tjeneste i et menighetsbyggende perspektiv
  • må beherske norsk muntlig og skriftlig
  • er medlem i Den norske kirke

 

Skien har et rikt tilbud for sine innbyggere både hva utdanning, service og fritid angår. I kommunen finner vi gode og rimelige boliger i attraktive boligområder.

 

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk for kirken. Nærmere opplysninger om stillingen kan gis ved henvendelse til Sokneprest i Solum/Kilebygda tlf 93235534

eller til Kirkevergen i Skien tlf 35581180.

 

Søknad vedlagt kopi av attester og vitnemål sendes:

Skien kirkelige fellesråd, Postboks 350, 3701 Skien,  

eller per e-post til kirkevergen@skien.kommune.no

 

Søknadsfrist: 28.02.17

Arbeidsgiver Skien kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skien
Publisert 2017-02-03
Søknadsfrist 2017-02-28
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Skien kirkelige fellesråd

Skien
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger