Rådgiver -liturgi og gudstjenesteliv

Den norske kirke har 3,9 millioner medlemmer, 133.000 frivillige medarbeidere, 9000 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1260 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagorgan for økumeniske og internasjonale spørsmål og Samisk kirkeråd er Den norske kirkes fagorgan for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Kirkerådets administrasjon har ca 75 ansatte. Avdeling for samisk kirkeliv har sine kontorer i Tromsø. De andre fagavdelingene er samlet i Kirkens Hus i Oslo.

Kirkerådet

Vil du bidra til å prege gudstjenestelivet i Den norske kirke fremover?

De kommende årene skal gudstjenestereformen fullføres. Justeringer av Ordning for hovedgudstjeneste og av Alminnelige bestemmelser for denne skal fremmes for Kirkemøtet i 2019. Liturgier for konfirmasjon og pasjon/påske skal utvikles og en rekke ordninger skal justeres i tråd med gudstjenestereformen.

En to-årig prosjektstilling i liturgi er ledig. Arbeidet skjer i samsvar med Regelverk for liturgisaker i Den norske kirke,

Arbeidsoppgaver:

 • saksutreder for Kirkerådet i liturgiske spørsmål
 • sekretær for liturgiske arbeidsgrupper
 • besvare henvendelser og gi råd og veiledning om gudstjenesteliv

Kvalifikasjoner:

 • erfaring som menighetsprest
 • god teologisk og liturgisk kompetanse
 • den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • samarbeidsevne, arbeidsglede og opptatt av å lykkes i samarbeid med andre
 • god språklig formuleringsevne, fortrinnsvis i begge målformer
 • nøyaktighet i fremstillinngen av sakspapirer. Kirkerådet bruker Public 360 for saksbehandling.

Vi tilbyr:

 • Lønns -og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver. For særlig kvalifiserte søkere vil 1364 seniorrådgiver bli vurdert. Svært gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
 • Kirkerådet er IA-bedrift.
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-02-08
Søknadsfrist 2017-02-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger