Teologisk rådgiver-Bispemøtet

en norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, 133.000 frivillige medarbeidere, 9000 valgte rådsmeldemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1260 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. .Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagorgan for økumeniske og internasjonale spørsmål og Samisk kirkeråd er Den norske kirkes fagorgan for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Kirkerådets administrasjon har ca 75 ansatte. Avdeling for samisk kirkeliv har sine kontorer i Tromsø. De andre fagavdelingene er samlet i Kirkens Hus i Oslo. Bispemøtet er et lovfestet sentralkirkelig organ som virker for samordning av oppgaver som tilligger biskopene. For mer informasjon om Bispemøet, se www.kirken.no/bm

Kirkerådet

Arbeidsoppgaver:

 • teologisk og kirkefaglig rådgivning
 • saksbehandling og utredning
 • oppfølging av bl.a. Veien til prestetjeneste (VTP), innføringsprogram for nye prester, Olavstipendet.

Kvalifikasjoner:

 • cand.theol. eller tilsvarende
 • prestetjeneste i Den norske kirke
 • erfaring fra saksbehandling/utredningsarbeid vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • kontaktskapende og samarbeidsorientert
 • forene grundighet og effektivitet
 • god skriftlig fremstillingsevne
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Den som blir tilsatt må være medlem av Den norske kirke.

Vi tilbyr:

 • Lønns -og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver. For særlig kvalifiserte søkere vil 1364 seniorrådgiver bli vurdert. Svært gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
 • Kirkerådet er IA-bedrift.
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-02-08
Søknadsfrist 2017-02-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger