Funksjonsassistent

Den norske kirke har 3,9 millioner medlemmer, 133.000 frivillige medarbeidere, 9000 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1260 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagorgan for økumeniske og internasjonale spørsmål og Samisk kirkeråd er Den norske kirkes fagorgan for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Kirkerådets administrasjon har ca 75 ansatte. Avdeling for samisk kirkeliv har sine kontorer i Tromsø. De andre fagavdelingene er samlet i Kirkens Hus i Oslo.

Kirkerådet

Vi har ledig stilling som funksjonsassistent. Stillingen er på inntil 14 timer pr uke. Bruker og funksjonsassistent avtaler arbeidsplan. Det legges til rette for friperioder ifm eksamen om ønskelig.

Noe av arbeidstiden må legges til faste tidspunkter på dagtid.

Stillingen er finansiert av NAV, som gir tilsagn for ett år om gangen. Ved avkortning av refusjon fra NAV vil denne stillingen bli redusert tilsvarende.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen er knyttet til en av våre rådgivere. Funksjonsassistenten skal bistå bruker etter nærmere avtale på kontoret i Oslo og ved brukers deltakelse på ulike seminarer/møter nasjonalt og internasjonalt.
 • Stillingen omfatter ikke stell/hygiene.

Kvalifikasjoner:

 • Stillinger krever at behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Det er fordel om du er fortrolig med å skrive og snakke engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Pålitelig og serviceinnstilt.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Lønns -og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1069 førstefullmektig. Svært gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
 • Kirkerådet er IA-bedrift.Lønns -og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Svært gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
 • Kirkerådet er IA-bedrift.
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-02-08
Søknadsfrist 2017-02-26
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger