Diakonstilling i Rauma kirkelig fellesråd

Den norske kirke i Rauma har kontor på Åndalsnes. Her har diakonen stabsfellesskap med prosten i Indre Romsdal prosti,2 sokneprester ,prostesekretær, kirkeverge, driftsleder, trosopplærere og kontorsekretær . I virksomhetsområdet er det sju sokn. Diakoniutvalg er sammensatt av representanter fra hvert sokn. I kommunen bor det ca. 7 500, medlemmer i DNK er ca. 6250

 

Arbeidsoppgaver

• Diakonen skal lede menighetenes diakonitjeneste og ha ansvar for å videreutvikle og gjennomføre menighetene sin diakoniplan.

•Diakonen har ansvar for forebyggende arbeid og virksomhet overfor menneske som trenger hjelp, omsorg og støtte, samt arbeide med rekruttering, veiledning og opplæring av

frivillige medarbeidere.

 

Personlige eigenskaper

•Den som blir tilsett må ha god formidlingsevne, samarbeidsevne, evne til å motivere, ta initiativ og vere fleksibel i tjenesten.

•Beherske norsk muntlig og skriftlig

•Personlig egnethet vil bli vektlagt

•Elles vil arbeidsområda i noen grad kunne tilpasses søkeren sine kvalifikasjoner, interesser og erfaringer.

 

 Kvalifikasjonar og erfaring

•Godkjent diakoniutdanning jfr tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i DNK. Tilsettelse skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev jfr. §5 i tjenesteordning for diakon.

•Evne til å skape tillit i møte med mennesker i ulike livssituasjoner.

•Evne til å arbeide selvstendig og i team.

 

 Vi tilbyr

 •Lønn i samsvar med tariffavtale, pensjonsordning i KLP

 •Varierte arbeidsoppgaver og innflytelse over eigen arbeidssituasjon

 

Den som blir tilsatt må være medlem i Den norske kirke og må legge fram politiattest. Må kunne disponere bil i tjenesten.

 

For flere opplysninger om stillingen; kontakt kirkevergen tlf.71 22 74 71 eller leder i fellesrådet tlf. 90643947

 

Søknad med attester og referanser sendes til

 

Rauma kirkelige fellesråd, Vollan 6,6300 Åndalsnes

 

kirkeverge@rauma.kirken.no

 

 Søknadsfrist: 4. mars 2017

Arbeidsgiver Rauma kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Åndalsnes
Publisert 2017-03-21
Søknadsfrist 2017-04-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Rauma kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger