Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Daglig leder i Røa og Sørkedalen menigheter

øa og Sørkedalen menigheter dekker den nordvestre del av Oslo kommune. Folketallet er ca. 12.000, hvorav 70 % er medlemmer i Den norske kirke. Staben i menighetene består av daglig leder, sokneprest, kapellan, 2 kantorer og menighetspedagog, samt trosopplæringsmedarbeider, ungdomsarbeidere og kirketjener i små stillinger. I tillegg kommer styrer og assistenter i menighetens barnehage. Røa kirke er landets første arbeidskirke hvor de fleste av menighetens aktiviteter foregår. Sørkedalen kirke er fra 1865, med Sørkedalen kirkestue ved siden av. Menighetskontorene ligger i Røa kirke og er felles for begge menighetene. Røa og Sørkedalen menigheter har et bredt gudstjenesteliv, barne- og konfirmantarbeid, kor- og konsertvirksomhet og mange engasjerte ansatte og frivillige. Røa menighet driver egen barnehage i nytt barnehagebygg ved siden av kirken.

Om stillingen

Vi søker etter en vikar for daglig leder i Røa og Sørkedalen menigheter i Oslo frem til 31.12.2017.

Som daglig leder i en av Oslos 38 menigheter blir du en del av en stor og spennende organisasjon med flere hundre ansatte og mange frivillige. En av Kirkevergens områdeledere vil være din nærmeste overordnede.

Du skal som daglig leder samarbeide med sokneprest og menighetsrådsleder om planlegging og gjennomføring av menighetens aktiviteter.

Vi ønsker oss en trygg og tydelig leder. Du må kunne bygge team og inspirere ulike profesjoner som kirkemusikere, diakoner og undervisningsledere. Våre ansatte skal betjene mennesker i krevende livssituasjoner, det er derfor viktig at de møter en støttende og ansvarsfull leder.

Du må ha blikk for helhet og detaljer, og du må ha evne til langsiktig planlegging og å ta ting på sparket.

Ansvarsområder

* Personalledelse

* Daglig leder for menighetsrådets virksomhet, med ansvar for saksbehandling, budsjettering og økonomistyring

* Oppfølging av kirkebygg og kontorer

* Inngå i den helthetlige ledelsen av menigheten sammen med sokneprest og menighetsråd

Kvalifikasjoner

* Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå

* Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning

* Ledererfaring

* Organisasjonserfaring er en fordel

* Gode samarbeidsevner

* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Særskilte krav

* Medlemskap i Den norske kirke

* Tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest)

Vi tilbyr

* Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor

* Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP

* Fleksibel arbeidstid

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Du må bruke Internet Explorer eller Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/375

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-02-10
Søknadsfrist 2017-02-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger