Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Diakon i Klemetsrud og Mortensrud

Klemetsrud og Mortensrud menighet er del av bydel Søndre Nordstrand. Menigheten består av ca. 6000 medlemmer i Den norske kirke, mens det totalt bor ca. 19000 i området. I tillegg til daglig leder er det følgende ansatte knyttet til menigheten: To prester, diakon, trosopplæringsleder, menighetssekretær i deltid, to organister i deltid og helgekirketjenere. Menigheten lønner i tillegg en ungdomsarbeider i deltid. Menigheten satser på, og har et godt barne-og ungdomsarbeid med blant annet korvirksomhet. Midt i et spennende kulturelt og religiøst mangfold har dette arbeidet stor oppslutning. Menigheten har godkjent trosopplæringsplan og diakoniplan. Menigheten har gudstjenester i 3 kirker: Bjørndal, Klemetsrud og Mortensrud kirker. Kontorene ligger i menighetshuset ved Mortensrud kirke.

Beskrivelse

- fast 100% stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% stilling som diakon tilknyttet Klemetsrud og Mortensrud menighet, med tiltredelse 01.04.2017.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Menigheten har et bredt diakonalt arbeid med bl.a. besøkstjeneste, aktiviteter på bydelens sykehjem, treff for eldre og et mangeårig samarbeid mellom skole, menighet og sykehjem. Menighetene i Søndre Nordstrand bydel har dannet en samarbeidsenhet som også omfatter diakoni.

Arbeidsoppgaver

* Faglig ansvar for å vedlikeholde og utvikle menighetens diakonale arbeid

* Oppmuntre, lede og stimulere til diakonalt engasjement

* Frivillighetsarbeid og kontakt med andre frivillige aktører i nærmiljøet

* Samtaler og sjelesorg i samarbeid med menighetens prester

* Besøkstjeneste

* Formiddags-/hyggetreff

* Deltakelse på gudstjenester

* Hyggestund på Kantarellen sykehjem

* Samarbeid mellom skole og kirke på Kantarellen sykehjem

* Det vil være mulig for diakonen å være med og videreutvikle og forme stillingen

Kvalifikasjoner

* Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke

* Erfaring fra diakonalt arbeid

* Evne til å etablere, rekruttere og opprettholde kontakt med frivillige

* Erfaring - / kompetanse knyttet til sjelesorg og samtaler

* Kjennskap til flerkulturelt arbeid

* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og løsningsorientert

* Evne til å inspirere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere

* Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ

* Evne til å etablere kontakt, både individuelt og med samarbeidende instanser

* God arbeidskapasitet

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Du må bruke Internet Explorer eller Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/373

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-02-10
Søknadsfrist 2017-02-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger