Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Diakon i Oslo Domkirke

Oslo domkirke er kirke for nasjonen, bispedømmet og byen, sentralt plassert på Stortorget, midt i storbyen, har kirken viktige diakonale utfordringer. Oslo domkirkes diakonale tjeneste har utspring i gudstjenesteliv, "Åpen kirke", frivillighet og musikk. www.oslodomkirke.no

Beskrivelse

- ettårig vikariat i 100% stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% vikariat for ett år som diakon tilknyttet Oslo domkirke, med tiltredelse 01.04.2017

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

* Lede realiseringen av domkirkens diakoniplan

* Delta i samtale- og sjelesorgtilbudet i Åpen kirke

* Sekretær for diakoniutvalget

* Følge opp frivillige som deltar i gudstjenestearbeidet i samarbeid med domkirkeprestene

* Samarbeide med ansatt koordinator om organisering og tilrettelegging for den frivillige kirkevakttjenesten i Nattåpen kirke

* Bidra med kurs, oppfølging og veiledning av frivillige i Åpen kirke

* Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester

* Styrke samarbeidet med sosiale aktører i Oslo sentrum

Kvalifikasjoner

* Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke.

* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

* Evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og samarbeid

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Du må bruke Internet Explorer eller Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/372

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-02-10
Søknadsfrist 2017-02-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger