Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Kantor i Ljan menighet

Ljan menighet omfatter ca. 3.900 innbyggere sør i Oslo. Kirken ble bygget i 1932, med orgel fra samme år (elektropneumatisk Jørgensen-orgel). Det er piano i kirken og flygel i menighetshuset. Staben består av daglig leder, sokneprest og menighetssekretær, diakon og trosopplæringsmedarbeidere. Menigheten driver et bredt og variert menighetsarbeid med særlig satsning på familiearbeid. Ljan menighet har et nært samarbeid med Nordstrand menighet

Beskrivelse

Kort om stillingen

- fast 50 % stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 50 % stilling som kantor tilknyttet Bydel Nordstrand samarbeidsområde, med hovedarbeidssted Ljan menighet.

Samarbeidsområdet består av følgende menigheter: Bekkelaget og Ormøy, Nordstrand, Ljan. Stillingen har Ljan menighet som hovedarbeidssted, men vil også ha oppgaver/tjenester knyttet til andre kirker i samarbeidsområdet.

Kantoren leder menighetens kirkemusikalske virksomhet, og skal være med å forvalte og gjøre levende tradisjonelle og nye kirkemusikalske verdier, og bidra til bredde og kvalitet i det kirkemusikalske og kulturelle arbeidet i menigheten.

Arbeidsoppgaver

* Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med prestene og de andre ansatte

*Ansvar for menighetens kirkemusikalske liv med et bredt musikalsk uttrykk, herunder involvering av frivillige og profesjonelle utøvere

* Spille ved kirkelige handlinger og menighetsaktiviteter

Kvalifikasjoner

* Primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kantorer i Den norske kirke

* Erfaring fra og interesse for menighetsarbeid knyttet til ulike aldersgrupper, og/eller organisasjonserfaring er en fordel

* Allsidig erfaring som utøver

* Fleksibel musikkstil

Personlige egenskaper

* Evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i samarbeid med stab og frivillige

* Evne til å knytte kontakt med menighetens frivillige musikerkrefter

* Være fleksibel, nyskapende og i utvikling

* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Du må bruke Internet Explorer eller Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/370

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-02-10
Søknadsfrist 2017-02-26
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger