Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Kantor i Sinsen menighet

Sinsen menighet ligger i Nordre Aker prosti, dels i bydel Grünerløkka og dels i bydel Bjerke. Kirken er en arbeidskirke fra 1971 med kontorer og møterom i kirkebygget. Sinsen menighetsråd eier og driver Sinsen kirkes barnehage som holder til i kirkens underetasje. Innbyggertall i Sinsen er ca 11000, hvorav ca 4500 er medlemmer i Den norske Kirke. Det ventes fremdeles en kraftig økning i innbyggertallet de nærmeste årene grunnet utbygging i nærmiljøet. Aldersgruppen 20-40 år utgjør ca 45% av befolkningen. Utbyggingen har medført et økende antall småbarnsfamilier i menigheten. Menigheten har derfor fokus på barn, barnefamilier og diakoni. Staben i Sinsen utgjør sokneprest (100 %), kapellan (50 %), daglig lederr (100 %), organist/kirkemusiker (42 %), trosopplæringsleder (50 %) og diakon (100 %). Diakon og trosopplæringsleder deles med Hasle menighet. http://www.sinsenkirke.no/

Beskrivelse

- fast 42,25 % stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 42,25 % stilling som kantor tilknyttet Bydel Grünerløkka samarbeidsområde, med hovedarbeidssted Sinsen menighet.

Samarbeidsområdet består av følgende menigheter: Paulus og Sofienberg, Hasle, Sinsen. Stillingen har Sinsen menighet som hovedarbeidssted, men vil også ha oppgaver/tjenester knyttet til andre kirker i samarbeidsområdet.

Kantoren leder menighetens kirkemusikalske virksomhet og bør ha bred erfaring med ulike kirkemusikalske uttrykk.

Arbeidsoppgaver

* Planlegging og gjennomføring av menighetens gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med menighetens prester og ansatte

* Samarbeide med musikere og frivillige medarbeidere, i ulike aldre, om menighetens gudstjenesteliv

* Medvirkning på ulike arrangementer i menighetens regi

* Være med å drifte menighetens korvirksomhet gjennom fast spill, - ev. som dirigent

* Knytte kontakter med det lokale kulturlivet

Kvalifikasjoner

* Primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kantorer i Den norske kirke.

* Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

* Det er en fordel med realkompetanse innenfor flere stilarter og musikalske uttrykk. Det legges derfor vekt på at søker også behersker piano, ikke bare orgel.

* Søker må kunne akkompagnere solister og band.

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Du må bruke Internet Explorer eller Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/365

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-02-10
Søknadsfrist 2017-02-26
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger