Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Kateket/menighetspedagog i Tonsen menighet

Tonsen menighet er en sentrumsnær menighet som ligger i bydelene Bjerke og Nordre Aker. Det er ca 23 000 innbyggere, hvorav rundt 13 000 er medlemmer av Den norske kirke. Kirken er fra 1961 og er av de tidlige arbeidskirkene med menighetssaler, aktivitetsrom for speidere, barne- og ungdomsarbeid og med kontor for de ansatte. Det er et allsidig arbeid i menigheten. Stab og menighetsråd utarbeider en virksomhetsplan "Tro, tjeneste og trivsel i Tonsen ", som oppdateres årlig. De prioriterte områdene er: arbeid for barn og unge, diakoni, gudstjenester og et variert musikalsk tilbud. Staben består pr i dag av 3 prester, kateket, diakon, daglig leder, menighetssekretær, kantor, trosopplæringsleder med ansvar for ungdom og trosopplæringsmedarbeider med ansvar for barn. Noen av stillingene er deltid. Tonsen menighet er en av 5 menigheter i Østre Aker prosti. http://tonsenkirke.no/

Beskrivelse

- 100 % vikariat frem til mars 2018

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100 % vikariat i ett år som kateket tilknyttet Tonsen menighet, med snarlig tiltredelse. Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Kateketen samarbeider nært med kapellanen som har et særlig ansvar for barn og unge, samt trosopplæringsleder og -medarbeider. De fleste aktivitetene i Tonsen menighet er tilknyttet KFUK/M.

Arbeidsoppgaver

* Hovedansvar for konfirmantundervisningen og organiseringen av dette

* Lede det lokale trosopplæringsutvalget

* Ansvar for kontakten mellom kirke, skole og barnehage

* Koordineringsansvar for barne- og ungdomsarbeidet

* Ansvar for kontakten med Ten Sing

Kvalifikasjoner

* Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, med kristendom/teologi og pedagogikk i fagkretsen

* Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønskelig

* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Åpen, selvstendig og fleksibel

* Evne til ledelse, organisering, samarbeid og kommunikasjon, særlig i forhold til barn og unge

* Engasjement og arbeidsglede

* Evne til å formidle evangeliet til forskjellige aldersgrupper

* Trives i samarbeid med andre medarbeidere og frivillige

* Evne til å ha og trives med et til tider høyt aktivitetsnivå

Særskilte krav

* Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

* Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Du må bruke Internet Explorer eller Mozilla Firefox som nettleser for å få registrert søknad. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/376

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2017-02-10
Søknadsfrist 2017-02-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger