Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Ungdomsdiakon / samtalepartner i "13-20" - Kirkelig fellesråd i Bærum

Den norske kirkes ti menigheter i Bærum har etablert en ungdomsdiakonitjeneste som tilbys for ungdom i Bærum. "13-20" er et samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 år. "13-20" mottok den europeiske diakoniprisen i 2014 for sitt nyskapende arbeid for ungdom. Fokuset er å være en støtte for ungdom og deres foresatte i ungdomstiden, en periode i livet som kan oppleves krevende for mange. Tilbudet bidrar til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er. "13-20" veileder ungdom og bidrar til problemløsning på et tidlig stadium. "13-20" er et breddetilbud åpent for alle ungdommer og det de er opptatt av. Temaer i samtaler med ungdom kan være konflikter i vennegjengen, skilsmisse, ensomhet, spiseforstyrrelse, seksuelle overgrep, rus og suicidalitet. "13-20" er en etablert del av det øvrige hjelpeapparatet for ungdom i Bærum og står sammen med de ulike hjelpeinstansene for å ivareta ungdommers behov. Det tverrfaglige samarbeidet er viktig for tilbudet og inkluderer også stabene i menighetene i Bærum. Se mer her

Arbeidsoppgaver:

 • Samtaler og oppfølging av enkeltungdom
 • Undervisning i kurset "Grenser som skaper" for ansatte, frivillige, ungdommer
 • Veiledning og undervisning i grupper og skoleklasser
 • Kontakt og samarbeid med ungdomsmiljøene i i de ti menighetene i Bærum
 • Deltakelse i kirkens Diakonforum og Ungdomslederforum i Bærum
 • Nettverksbygging mot menighetene, hjelpeapparatet, storsenteret i Sandvika og frivillige organisasjoner
 • Oppsøkende arbeid i ungdomsmiljøene

Kvalifikasjoner:

 • Du har erfaring fra å være samtalepartner med ungdom
 • Du er trygg på din voksenrolle i møte med sårbar ungdom
 • Du evner å se de unge, du gir dem anerkjennelse og er til stede som en tydelig, voksen samtalepartner 
 • Du kan arbeide selvstendig, og er også en god lagspiller
 • Du evner å bygge nettverk og samarbeide med menighetene, skoler, organisasjoner og offentlige og private aktører
 • Du er medlem av Den norske kirke, og har kirkens trosgrunnlag som fundament for ditt kirkelige virke blant ungdom
 • Du har treårig høyskoleutdanning, gjerne sosionom eller barnevernspedagog, eller annen relasjonell utdanning
 • Du har gjerne videreutdannelse som diakon, eller du har en diakonal forståelse og forankring
 • Personlig egnethet og relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet
 • Du har gjerne førerkort klasse B
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest) i medhold av kirkelovens § 29

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte og utfordrende oppgaver hvor du kan gjøre en forskjell i unge menneskers liv. 
 • Variert, selvstendig arbeid i et positivt arbeidsmiljø. 
 • Faglig fellesskap med menighetenes diakoner og ungdomsarbeidere. 
 • Faglig veiledning.
 • Lønn etter KAs tariffavtale. Pensjonsordning i KLP. 
 • Du må regne med noe arbeid også på kveld (hovedsakelig på mandager og torsdager) og enkelte helger
 • Arbeidssted: Virksomheten skjer i hele Bærum kommune, og du går inn i et stabsfellesskap i "13-20" med tre faste stillinger som jobber tett sammen i team, med kontorplass pt. i Sandvika
 • Oppstart: april/mai 2017 etter nærmere avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bærum
Publisert 2017-02-15
Søknadsfrist 2017-03-05
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika

Arbeidsliv

Mer himmel på jorda

Bærum er både bygd og by. Bærum er barnefamilier, ungdommer, mennesker med ulik kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, voksne og gamle.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger