Sokneprest i Fridalen menighet - Bergen domprosti

Fridalen menighet har ledig stilling som sokneprest. Sognet ligger like sør for Bergen sentrum, og omfatter blant annet Fridalen skole, Nymark idrettsplass, og videregående skole, Christieparken og Leaparken. Det bor mange barnefamilier, studenter og eldre i området, og det er dessuten et flerkulturelt nærmiljø. Vi har mye aktivitet i kirken, med stort fokus på barn og unge, og et rikt musikkliv. I løpet av 2017 vil Fridalen menighet bli overført til et nytt prosti – Bergensdalen prosti. Visjonen vår er: Fridalen menighet, nær Gud, nær mennesker, nær livet. For mer informasjon om menigheten se www.fridalen.no og Fridalen menighet på Facebook

Kirken ble vigslet i 1937 og bygget om til arbeidskirke i 1985, og rommer i dag kirkerom, menighetssal, kontorlokaler, ungdomslokale og Åpen barnehage. Menigheten hører til Bergen domprosti. I Fridalen sogn bor det 5000 personer, der ca 3200 er medlemmer i Den norske kirke.

 

Gudstjeneste: Fridalen menighet er en gudstjenestefeirende menighet, der både de vanlige gudstjenestene og familiegudstjenestene er viktige og har høy prioritet.

På vanlige gudstjenester er det et gjennomsnittsframmøte på 99 personer, hvorav mange barnefamilier. I løpet av året har vi flere temagudstjenester, for eksempel ved Lucia og Fastelaven, som trekker full kirke.

 

Stort fokus på barn: Barne- og familiearbeidet er viktig i Fridalen. Vi har søndagsskole hver søndag, og familiegudstjeneste en søndag i måneden, ofte med deltakere fra trosopplæringstiltak.

 

I Fridalen kirke er det mye musikk! Fridalen menighet har stort fokus på sang og musikk, og har et av Norges største guttekor (37 medlemmer), samt et stort jentekor og ungdomskor (til sammen 75 medlemmer). Vi har også Tensing-kor i samarbeid med Årstad kirke. Korene holder konserter av høy musikalsk kvalitet, og bidrar også under gudstjenester. Kirken har babysang for de minste, og for barna under skolealder er det også ukentlig Knøttekor, med sang og lek.

 

Ungdom: Fridalen og Årstad menigheter samarbeider om konfirmantarbeidet. KRIK, Tensing og ungdomsklubben, er en del av dette arbeidet. De siste årene har vi hatt mellom 18 og 23 konfirmanter. For fjorårskonfirmanter arrangerer vi Milk lederkurs.

 

Eldre: Det er eldreboliger knyttet til menigheten, hvor det holdes andakt annenhver uke. Vi har nylig opprettet en 30 % diakonistilling som skal ha fokus på tiltak for de eldre i menigheten

 

Viktig rolle i nærmiljøet: Med visjonen nær Gud - nær mennesker - nær livet, ønsker vi at Fridalen kirke skal være et naturlig og inkluderende sted å komme for alle i nærmiljøet. Menigheten eier og driver Åpen barnehage i kirkens underetasje. Hver høst arrangerer vi Åpen helg, - et arrangement med foredrag, konserter, marked og mange aktiviteter for barn hvor vi samler inn penger til et veldedig formål samt menighetens eget barne- og ungdomsarbeid. Dette har blitt et viktig nærmiljøtak som trekker mye folk til kirken. Diakonen i menigheten har fokus på integrering, og arrangerer blant annet internasjonale middager i kirken, temakafé på dagtid m.m.

 

Kollegaer: I Fridalen menighet vil du møte godt kvalifiserte medarbeidere innen kirkemusikk, diakoni og trosopplæring. Vi er en stab som er glad i kirken vår og menigheten. Kapellan i 100 % stilling fordelt mellom Fridalen og Årstad, organist 80 %, administrasjonsleder 60 %, trosopplærer (35 %) kirketjenere (40% og 10%), styrer og assistent i Åpen barnehage (60% og 30%), ungdomsarbeider (10%), kordirigent (15%), diakon (100% sammen med Årstad), og diakonimedarbeider (30%).

Fokusområder er fordelte mellom sokneprest og kapellan.

Arbeidsoppgaver:

 • Forberede og forrette gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Være medlem av menighetsrådet og lede menigheten sammen med menighetsrådet
 • Planlegge gudstjenesteturnus i samarbeid med øvrige stab
 • Delta i beredkapsturnus etter gjeldende ordning
 • Ansvar for menighetens diakonale arbeid i samarbeid med diakoniutvalg og diakonimedarbeider
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av arrangement i menigheten
 • Delta i trosopplæringstiltak, skole - kirke samarbeid og konfirmantarbeid sammen med andre.
 • Fridalen og Årstad har felles konfirmant og ungdomsarbeid, for tiden er det kapellanen som har hovedansvaret for dette.
 • Ansvar for å utvikle menighetens tilbud til alle aldersgrupper i samarbeid med stab og frivillige.
 • Oppfølging av mange frivillige medarbeidere som bidrar i gudstjenester, korarbeid, diakoni, søndagsskole, nettside, planlegging og gjennomføring av diverse arrangementer.

Kvalifikasjoner:

 • Målformen i kirke og skole er bokmål. Søkere bør disponere bil. Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Den som tilsettes må fremvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en prest som:
 • er en god formidler og som evner å aktualisere det kristne budskap og forkynne evangeliet om Jesus på en levende måte
 • er engasjert og trives med gudstjenesten, og vil støtte opp om menighetens korarbeid, diakonale arbeid, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid.
 • sammen med menigheten vil arbeide mot visjonen vår - nær Gud, nær mennesker, nær livet
 • har ledererfaring, gode samarbeidsevner og evne til god og ryddig kommunikasjon med menighet og medarbeidere

Vi tilbyr:

 • I Fridalen menighet vil du møte godt kvalifiserte medarbeidere innen kirkemusikk, diakoni og trosopplæring. Vi er en stab som er glad i kirken vår og menigheten. Det er mange frivillige medarbeidere som på en positiv måte bidrar i gudstjenester, korarbeid, diakoni, søndagsskole, nettside, planlegging og gjennomføring av div. arrangement.
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1555, sokneprest, Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. Reiseutgifter blir godtgjort etter gjeldende regulativ. Til lønnen kommer særskilte regulativmessige godtgjørelser. Det blir gitt tilbud om arbeidsveiledning.
Arbeidsgiver Bjørgvin Bispedøme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2017-03-22
Søknadsfrist 2017-04-19
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bjørgvin Bispedøme

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger