Leder for avdeling for personal og service

Borg bispedømmekontor ligger i Fredrikstad og er felles administrasjon for Borg biskop og bispedømmeråd. Vi er et regionalt kirkelig rådgivnings- og kompetansesenter for menigheter og tilsatte og er arbeidsgiverorgan for bispedømmets vel 140 tilsatte prester. I administrasjonen er det 13,7 årsverk. I Borg bispedømme er det 113 sokn, 38 kirkelige fellesråd og 9 prostier.

Det er ledig spennende stilling ved Borg bispedømmekontor med ansvar for HR og administrative oppgaver. Vedkommende er leder av personal- og serviceavdelingen med 5 personer og inngår i kontorets lederteam sammen med biskop, stiftsdirektør, økonomisjef og leder for kirkefagavdelingen. Etter skillet fra staten står Den norske kirke i omstillings- og utviklingsprosesser. Stillingen gir muligheter for å delta i utformingen av Den norske kirke i årene som kommer.

Avdelingen har ansvar for å støtte biskopen og prostene i ledelsen av prestetjenesten. Dette innebærer ansvar for å utvikle god personalpolitikk, og utføre oppgaver innen rekruttering, veiledning, kompetanseutvikling, HMS-arbeid, forvaltning av avtaleverk samt øvrig personalforvaltning. Med stillingen følger sete i Regionalt arbeidsmiljøutvalg, Regionalt etter- og videreutdanningsutvalg, kontaktmøter med fagforeningene, mv.

Kvalifikasjoner

 • Vi vil vektlegge erfaring fra personalforvaltning og ledelse og ønsker søkere som:
 • har relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • har erfaring fra organisasjonsutvikling/omstillingsprosesser/endringsledelse
 • har erfaring fra offentlig og/eller kirkelig virksomhet
 • har god innsikt i gjeldende lover og avtaleverk (statlig sektor/KA)
 • har erfaring fra saksbehandling og administrative rutiner
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norsk kirke.

Personlige egenskaper

 • Vi vil vektlegge erfaring fra personalforvaltning og ledelse og ønsker søkere som:
 • er proaktiv/ -tar initiativ, følger opp og er opptatt av å levere godt arbeid
 • tenker helhetlig og har gode evner til samarbeid og motivasjon
 • evner å skape god arbeidskultur og struktur
 • kommuniserer godt skriftlig og muntlig
 • er robust og fleksibel

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en hektisk arbeidsdag
 • Samarbeid med kompetente medarbeidere
 • Lønn i henhold til tariff for Den norske kirke (621 800 - 684 600)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Øvrige regulativmessige godtgjøringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode kontorlokaliteter, sentralt i Fredrikstad
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fredrikstad
Publisert 2017-06-20
Søknadsfrist 2017-08-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger