Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

50 % vikariat som menighetspedagog/ menighetsarbeider innen trosopplæring i Bønes menighet 2. gangs utlysning

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv

I Bønes menighet i Bergen er det på grunn av permisjon ledig 1-årig vikariat som menighetspedagog/ menighetsarbeider fra 01.09.2017. Det vil kunne være mulighet å forlenge vikariatet, med ytterligere ett år.
Bønes menighets visjon er å være åpen, synlig og tilstede. Vi søker etter deg som vil være med å virkeliggjøre denne visjonen og ta del i det menighetsbyggende arbeidet med særlig fokus på menighetens trosopplæringsarbeid.

Bønes menighet er en ung menighet med 8 000 medlemmer og årlig 60-80 konfirmanter. Bønes menighet er levende og aktiv hele uken. Mennesker i alle aldre benytter seg av menighetens tilbud, og det er et omfattende arbeid for barn og unge. Et stort antall frivillige er engasjert i ulike aktiviteter. Det ligger to barneskoler, en ungdomsskole og flere barnehager i menigheten.

Staben i Bønes menighet består av 3 prester og diakon (delt med Storetveit menighet), administrasjonsleder, menighetspedagog, menighetsarbeider, frivillighetskoordinator, kirketjener, ungdomsarbeidere og kantor/organist. Det er etablert et felles forum for pedagoger i menigheten i Bergen og omegn.

Menighetspedagog/ menighetsarbeider blir tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder i Bønes menighet som nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver:
- Planlegge, administrere og delta i undervisningsarbeidet og gjennomføringen av trosopplæringstiltak både på egenhånd og sammen med resten av teamet
- Planlegge, administrere og delta i gjennomføringen av konfirmantundervisningen, i samarbeid med         kateketen i Storetveit og menighetspedagogen i Bønes
- Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
- Følge opp og ha kontakt med skolene i menigheten
- Fast medlem i menighetens trosopplæringsutvalg

Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses med de andre i trosopplæringsteamet i forhold til erfaring og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner:
- Bachelorgrad med fortrinnsvis pedagogikk og kristendom i fagkretsen

- Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning
- Gode samarbeidsevner og erfaring med å jobbe i team
- Fortrolig med kristen formidling rettet mot barn og ungdom
- Evne til å motivere og engasjere
- Erfaring med menighetsarbeid blant barn og unge er ønskelig
- Grunnleggende datakunnskaper
- Beherske norsk flytende både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Særskilte krav:
- Det kan bli spørsmål om samlivsform iflg. AML § 13.4
- Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.
- Søker må være medlem av Den norske kirke.

Det må påregnes en del kvelds- og helgearbeid.


Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
•           Variert arbeid i ett åpent, positivt og tverrfaglig miljø
•           Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
•           Ulykkes- og gruppelivsforsikring
•           Bedriftshelsetjeneste
•           Tiltredelse: 01.09.2017, eller etter avtale

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf  
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter knyttet til stillingsnummeret, kommer ikke i betraktning. Stilling med saksnummer 17/199

Kopi av vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt rådgiver Ann Carina Raknes tlf. 55 59 32 12/ 907 72 574 administrasjonsleder Roar Moen tlf. 5530 81 02/957 95 324

 

SØKNADSFRIST: 13.08.2017

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2017-06-26
Søknadsfrist 2017-08-13
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger