Kateket

Ski kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Ski kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 30.600. Vi har 4 sokn og 5 kirker. Den totale staben består av 25 fellesrådsansatte i 20 årsverk og 5 prester i 5 årsverk (inkludert prost). Vi har menighetskontorer i Langhus kirke og Ski nye kirke. Langhus og Siggerud menigheter har henholdsvis 1765 og 485 barn i alderen 01 – 18 år pr 01.01.2017.

Ski kirkelige fellesråd har ledig stilling i 100 % som kateket i Langhus og Siggerud menigheter. Tiltredelse fra 01.10.2017 eller etter avtale.

Kateket er leder for undervisningstjenesten i Langhus og Siggerud menigheter.

Arbeidsoppgaver:
Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste med hovedvekt på:

 • Konfirmantarbeid og ledertrening.
 • Trosopplæringstiltak
 • UNGmesse
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige


       Kvalifikasjoner:

 • Master i kirkelig undervisning
 • Andre med pedagogikk og kristendom i fagkretsen kan søke

      

         Egenskaper:

       Vi søker en medarbeider som:

 • Formidler kristen tro og verdier med glede og engasjement.
 • Trives med barn og unge
 • Har erfaring fa kristent barne- og ungdomsarbeid
 • Er selvstendig og har evnen til å samarbeide
 • Er kreativ og initiativrik
 • Har evnen til å organisere, arbeide målrettet og strukturert
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges.

 

       Vi tilbyr deg:

 • Et hyggelig og kreativt arbeidsfellesskap med staben på menighetskontoret i Langhus kirke.
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP
 • Mulighet til å arbeide i en aktiv menighet med stort engasjement for barne- og ungdomsarbeid.

       Annet::
       Den som tilsettes må:

 • Være medlem i Den norske kirke.
 • Levere tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ved ansettelse
 • Påregne kvelds- og helgearbeid
 • Ha førerkort og disponere egen bil

Kateketen vil inngå i en stab ved Langhus menighetskontor bestående av to sokneprester, menighetspedagog, kantor og renholder.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Jens Erik Undrum tlf. 67 20 82 00. Elektronisk søknad se: www.kirkejobb.no. . Søknadsfrist: 25.07.17.

 

Arbeidsgiver Ski kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Langhus
Publisert 2017-06-30
Søknadsfrist 2017-07-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Ski kirkelige fellesråd

Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger