Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Det er ledig 60 % fast stilling som administrasjonsleder i Landås menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og «Speile Guds himmel i jordnært liv».

 

Bergen kirkelige fellesråd har 60 % ledig stilling som administrasjonsleder i Landås menighet. Stillingen kan kombineres med andre stillinger som er ledige i Landås menighet:

30 % frivillighetskoordinator eller 30 % menighetspedagog (se utlysning for stillingene i egen annonse).


Landås er et levende og engasjert nabolag ved Ulrikens fot, med blant annet Bærekraftig liv og en av Bergens største speider grupper. Menigheten ønsker å være en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet.  Menighetens visjon har følgende overskrift: «Med himmel i blikket og jord under føttene».

 

Menigheten har mange aktiviteter og mye frivillig innsats. Barne- og familiearbeidet er særlig aktivt. Menigheten har juniorklubb, flere kor, speiderarbeid, søndagsskole, åpen barnehage og seniortreff. På «Supermandag» serveres middag i menighetssalen hver uke. Det er god oppslutning og engasjement rundt familiegudstjenestene. Menigheten har et aktivt konfirmantarbeid og ønsker å skape et enda bedre tilbud for de unge etter konfirmasjon.  

Staben i Landås består av sokneprest i fulltidsstilling og deltidsstillinger for kantor, kapellan, administrasjonsleder, frivillighetskoordinator, kirketjener og en prosjektbasert ungdomsarbeiderstilling som er menighetsfinansiert.

 

Stillingen som administrasjonsleder gir rom for selvstendig saksbehandling og krever god evne til samarbeid og deltagelse i teamarbeid, samt evne til å arbeide ryddig og strukturert.

 

Administrasjonsleder blir tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonssjef i Bergen kirkelige fellesråd som nærmeste overordnet.

 


Stillingens formål:

 • Administrasjonsleder skal ivareta daglige leder-funksjoner for menighetsrådet og være menighetsrådets administrative ressurs
 • Administrasjonsleder skal være BKF sin representant i soknet
 • Administrasjonsleder skal i samarbeid med sokneprest, bidra til et godt samarbeid med alle i og utenfor staben.


Hovedoppgaver:

 • Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets vedtak, samt administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd og stab
 • Ansvarlig for økonomistyring og økonomisk planlegging, inkludert budsjettarbeid
 • Er fast med i menighetens arbeidsutvalg og er rådets administrative representant
 • Ha det overordnede ansvar for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet i menigheten, ivareta daglig ledelse og administrere stabsmøtet i samarbeid med sokneprest
 • Personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg personalansvar for menighetstilsatte etter avtale

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, ev. annen relevant utdanning/praksis
 • God vurderingsevne og evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god måte
 • Kjennskap til lover og forskrifter som gjelder på personalområdet
 • Kjennskap til offentlig saksbehandling
 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner
 • Vi søker etter en person som har ledererfaring

 

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

 

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Kirkeloven § 29.
Søker må være medlem av Den norske kirke.

 

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

 

 

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Tilsetting på vanlige vilkår
 • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse: 09.2017, eller etter avtale

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf

Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Saksnummer: 17/224

 

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.

 

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke tlf. 996 04 561,

e-post: bb957@kirken.no, eller administrasjonssjef Tove Margrete Nordmark, tlf. 996 42 317,

e-post: tn527@kirken.no

 

 

SØKNADSFRIST: 13.08.2017

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2017-07-12
Søknadsfrist 2017-08-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger