Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Det er ledig 30 % fast stilling som frivillighetskoordinator i Landås menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og «Speile Guds himmel i jordnært liv».

Bergen kirkelige fellesråd har ledig 30 % fast stilling som frivillighetskoordinator i Landås menighet.

Stillingen kan kombineres med andre stillinger som er ledige i Landås menighet:

60 % administrasjonsleder eller 30 % menighetspedagog (se utlysning for stillingene i egen annonse).

 

Landås er et levende og engasjert nabolag ved Ulrikens fot, med blant annet Bærekraftig liv og en av Bergens største speider grupper.  Menigheten ønsker å være en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet.  Menighetens visjon har følgende overskrift: «Med himmel i blikket og jord under føttene».

 

Menigheten har mange aktiviteter og mye frivillig innsats. Barne- og familiearbeidet er særlig aktivt.  Menigheten har juniorklubb, flere kor, speiderarbeid, søndagsskole, åpen barnehage og seniortreff. På «Supermandag» serveres middag i menighetssalen hver uke.  Det er god oppslutning og engasjement rundt familiegudstjenestene. Menigheten har et aktivt konfirmantarbeid og ønsker å skape et enda bedre tilbud for de unge etter konfirmasjon. Trosopplæringsplanen er godkjent. Dåpstallet ligger på ca. 30-40 årlig. Antall konfirmanter ligger normalt på om lag 30.  

Staben i Landås består av sokneprest i fulltidsstilling og deltidsstillinger for kantor, kapellan, administrasjonsleder, frivillighetskoordinator, kirketjener og en prosjektbasert ungdomsarbeiderstilling som er menighetsfinansiert.

 

Frivillighetskoordinator vil bli tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder i Landås menighet som nærmeste overordnet.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Rekruttere frivillige medarbeidere/ledere, i samarbeid med menighetsråd og stab
 • Innhente, registrere og oppdatere kontaktinformasjon på frivillige medarbeidere
 • Følge opp menighetens frivillige medarbeidere/ledere
 • Legge til rette for opplæring av frivillige medarbeidere/ledere
 • Oppdatere oppgavebeskrivelser for frivillige medarbeidere
 • Invitere til samlinger og møter for frivillige
 • Ansvar for medarbeiderfest i samarbeid med stab og menighetsråd
 • Oppdatere navn på frivillige i gudstjenestelister og oversikter over andre aktiviteter (i Labora)
 • Delta i stabsmøter
 • Bidra til intern og ekstern informasjon
 • Delta på kurs og fagsamlinger som gir kompetanseheving og knytter nettverk

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Det forventes at frivillighetskoordinatoren identifiserer seg med menighetens oppdrag og visjon
 • Har evne til å samarbeide og til å knytte kontakter
 • Kan arbeide selvstendig
 • Har grunnleggende datakunnskaper
 • Kan inspirere og delegere

 

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Kirkeloven § 29.

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Det kan bli spørsmål om samlivsform jfr. AML § 13.4

 

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

 

 

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Tilsetting på vanlige vilkår
 • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse: 09.2017, eller etter avtale

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf

Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Saksnummer: 17/223

 

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.

 

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke tlf. 996 04 561, e-post: bb957@kirken.no, eller administrasjonssjef Tove Margrete Nordmark, tlf. 996 42 317, e-post: tn527@kirken.no

 

 

SØKNADSFRIST: 13.08.2017

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2017-07-12
Søknadsfrist 2017-08-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger