Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kateket - Grinilund menighet

Grinilund menighet ligger vakkert til lengst nordøst i Bærum. Soknet har ca. 3700 medlemmer, og innbyggertallet forventes å øke med utbygging av Fossum-området og boligfortetting på Eiksmarka. Etter en omfattende ny- og ombygging ble Grinilund kirke gjenåpnet i mars 2014. Menigheten befinner seg i en spennende og utfordrende prosess med å fornye virksomheten og gudstjenestelivet. Staben i Grinilund består av kirkeforvalter, kantor, sekretær, sokneprest, og to undervisningsstillinger. Undervisningsstillingene samarbeider tett om tiltak for barn og unge. Menigheten har et bredt og nært samarbeid med nabomenigheten Østerås menighet, blant annet om ungdomsarbeid, ledertrening og konfirmantarbeid. Visjon: "Ett sentrum, ingen grenser." Det betyr at Grinilund kirke skal være: • En kirke for alle på Eiksmarka • Et rom for glede, undring, uro, håp, fellesskap og livets merkedager • Et utsiktspunkt mot hele verden og hele himmelen

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre konfirmantundervisning, leirarbeid og ledertrening i samarbeid med kateket i Østerås
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Hovedansvar for oppfølging av trosopplæringsplan for alle døpte i alderen 0 – 18
 • Hovedansvar for trosopplæringstiltak for alderen 14-18 år
 • Hovedansvar for menighetens ungdomsklubb, med deltagelse ca. 1 fredag i mnd.
 • Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i ungdomsarbeidet
 • Budsjettansvar for konfirmantarbeidet

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som kateket eller menighetspedagog
 • Andre søkere med utdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk og med relevant praksis, vil også bli vurdert.
 • Erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • Evne til, og ønske om å formidle budskapet om Jesus til barn og unge
 • God evne til å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29.
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss deg som har en raus og inkluderende holdning
 • God evne til å arbeide selvstendig og i team og til å motivere deg selv og andre
 • Trives i arbeid med barn og unge
 • Ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og bygge nettverk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En stab og et menighetsråd som ønsker å spille hverandre gode! Vi vektlegger humør på jobb, arbeidsglede og et godt arbeidsmiljø!
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger i Bærum.
 • Faglig støtte fra våre dyktige ungdomsdiakoner i 13-20 (samtaletilbud for ungdom)
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Annet
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Grinilund menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Du må trives med en del kvelds- og helgejobbing, plusstid avspaseres iht avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bærum
Publisert 2017-08-24
Søknadsfrist 2017-09-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika

Arbeidsliv

Mer himmel på jorda

Bærum er både bygd og by. Bærum er barnefamilier, ungdommer, mennesker med ulik kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, voksne og gamle.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger