Sokneprest i Tønsberg

Tønsberg domprosti består av kommunene Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg med et innbyggertall på til sammen ca.75000. Domprostiet består av 9 sokn og 20 prester. I Tønsberg ligger både fylkesadministrasjon og bispedømmeadministrasjon. Tønsberg har et rikt kulturliv, og er omkranset av vakker skjærgård og flotte naturområder

Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Tønsberg domkirke sokn er byens sentrumsmenighet med ca.6500 medlemmer. Domkirken har en sentral plass i byen med en allsidig virksomhet. En oversikt over virksomheten finnes på menighetens hjemmeside.
I tiden fremover blir det viktig å ta vare på det gode arbeidet og de verdifulle tradisjonene i Domkirken, samtidig som det blir vesentlig å arbeide med å videreutvikle kirkens plass og rolle i en ny tid. Soknepresten vil stå sentralt i dette arbeidet, i nær samhandling med menighetsrådet og de øvrige ansatte.
Domkirken menighet har gode kontorlokaler midt i byen. Staben ved kontoret består av domprost, sokneprest, kapellan, 2 domkantorer, kateket/trosopplæringsleder, diakon og kirketjener. Kontoret er samlokalisert med kirkevergen og fellesrådets administrasjon.
I tillegg til ukentlige gudstjenester i domkirken er det faste gudstjenester i Solvangkirken. Det er et rikt kirkemusikalsk miljø i domkirken med flere kor, og det er faste andakter ved flere aldersinstitusjoner i byen.
Menigheten er organisert med ulike fagutvalg. Soknepresten leder fagrådet for gudstjenesteliv.
I menigheten ligger to skoler og flere barnehager. Samarbeidet er godt. Det er også godt samarbeid med øvrige organisasjoner og andre menigheter i byen. Domkirken menighet har en egen rusfri ungdomskafe, Quasimodo, med en drift som nå er under omorganisering og som menighetens diakon har et særskilt ansvar for.

Arbeidsoppgaver:

 • Leder prestetjenesten i soknet
 • Sitter i menighetsrådet
 • Har pastoralt lederansvar
 • Inngår i gudstjeneste-turnus og tjenesteuker/gravferdsdager
 • Deltar i beredskapsturnus
 • Leder fagråd for gudstjenesteliv
 • Har ansvar for andakter og gudstjenester ved sykehjem/seniorsenter
 • Sitter i kommunens psykososiale kriseteam
 • Er vanligvis stedfortreder og vikar for domprosten
 • Det vises for øvrig til tjenesteordning for menighetsprest og egen arbeidsbeskrivelse for stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en person som:
 • Er samlende og inspirerende
 • Er glad i å formidle, forkynne og være liturg
 • Kan ivareta samarbeid og samhandling med ansatte, frivillige og andre organisasjoner
 • Har erfaring med ledelse
 • Kan bidra til fornyelse og engasjement i Domkirken
 • Kan bidra til å videreutvikle samspillet mellom kirke og kultur
 • Er opptatt av hva det vil si å være kirke i vår tid

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)

 

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tønsberg
Publisert 2017-08-25
Søknadsfrist 2017-09-21
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Arbeidsliv

Gjestfrihet

– både i forhold til felleskap i menighetene og i det utadrettede arbeid i lokalsamfunnet.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger