Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kantor i Tanum menighet – 70 % stilling

Tanum menighet sin visjon er: "Nærmere deg". Tanum sokn har vel 10 000 innbyggere, hvorav ca. 8600 er medlemmer i Den norske kirke. Staben består av kirkeforvalter, sokneprest, kapellan, diakon, kantor, sekretær, ungdomsarbeider og kirketjener og to undervisningsstillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og menighetsaktiviteter, i samarbeid med prestene og de andre ansatte
 • Ansvar for menighetens kirkemusikalske liv
 • Bidra til menighetsrådets drøftelser og beslutninger om menighetens musikalske aktiviteter
 • Drive og videreutvikle menighetens kortilbud
 • Ansvar for kirkens instrumenter
 • Delta i stabsarbeidet

Kvalifikasjoner

 • Kantorutdanning jmf. utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantorer
 • eventuelt annen relevant musikkutdanning
 • Søker må beherske både orgel og piano
 • Erfaring med korvirksomhet
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkeloven §29
 • God kjennskap til Den norske kirke, medlemskap kreves

Personlige egenskaper

 • Vi søker er en engasjert og kreativ samarbeidspartner som liker planarbeid og kan være med å gi menigheten et musikalsk løft
 • Allsidig og trygg i ulike musikalske uttrykk
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid, fleksibilitet og humor vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Muligheter for veiledning
 • Fleksibel arbeidstid - med hovedvekt på arbeidstid på kveld og helg
 • Hyggelige kollegaer i et humørfylt og kreativt stabsmiljø, og en menighet som har fokus på et godt og sosialt arbeidsmiljø, utvikling og kvalitet
 • Faglig fellesskap med 10 andre kantorer i Bærum
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale. Pensjonsordning i KLP
 • Annet
 • Tilsetting skjer med Bærum kirkelige fellesråd som arbeidsgiver, og med den Tanum menighet som hovedarbeidssted
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tanum
Publisert 2017-10-26
Søknadsfrist 2017-11-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika

Arbeidsliv

Mer himmel på jorda

Bærum er både bygd og by. Bærum er barnefamilier, ungdommer, mennesker med ulik kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, voksne og gamle.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger